ČSN ISO 9004-5 (010324) Zrušená norma

Řízení jakosti a prvky systému jakosti. Část 5: Směrnice pro plány jakosti

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tento návrh je překladem ISO/DIS 9004-5:1994, s touto národní předmluvou: "Tento návrh se vydává k ověření vhodnosti zveřejňování návrhů ČSN, které jsou překladem konečných návrhů mezinárodních nebo evropských norem. Cílem tohoto experimentu je prověřit možnost zdokonalení procesu projednávání překladů mezinárodních a evropských norem a současně seznámit širší veřejnost s připravovanými mezinárodními a evropskými normami a vytvářet předpoklady pro zkrácení procesu jejich převzetí do ČSN." Poznámka: Jde tedy o návrh normy, vytištěný - zřejmě pro snazší rozlišení - na zeleném papíře. Tato mezinárodní norma podává směrnice k pomoci dodavatelům a zákazníkům při vypracování, přezkoumání, přijímání a revizi plánů jakosti. Není určena k použití jako kontrolní seznam z hlediska souladu s požadavky. Tato mezinárodní norma se vztahuje k případům, kdy se má pro určitý výrobek, projekt nebo určitou smlouvu použít plán jakosti. Plán jakosti se dá použít pro kteroukoli generickou kategorii výrobků (hardware, software, zpracované materiály a služby). Norma - jak je to v souboru těchto norem obvyklé, obsahuje jak český, tak anglický text, a zabývá se zejména: Vypracováním, přezkoumáním, přijetím a revizí plánu jakosti (kap. 4) a obsahem tohoto plánu (kap. 5) - a to zvlášť podrobně. ČSN ISO 9004-5 (01 0324) byla vydána v červnu 1994.

Označení ČSN ISO 9004-5 (010324)
Katalogové číslo 16796
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 6. 1994
Datum účinnosti 1. 7. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran
EAN kód 8590963167961
Norma byla zrušena k 1. 8. 1997
a nahrazena ČSN ISO 10005 (010332)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 9004 (010324)
Management kvality - Kvalita organizace - Návod k dosažení udržitelného úspěchu