ICS 03.120.10 - Management kvality a prokazování kvality

ČSN 01 0103 (010103) - říjen 1975

Výpočet ukazatelů spolehlivosti dvoustavových soustav

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 6.81t, Zb 4.90t

867 Kč

ČSN EN ISO 9000 (010300) - březen 2016 aktuální vydání

Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník

590 Kč

ČSN EN ISO 9001 (010321) - únor 2016 aktuální vydání

Systémy managementu kvality - Požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.18t

K této normě bylo vydáno Komentované vydání od České společnosti pro jakost.

460 Kč

ČSN P ISO/TS 9002 (010322) - listopad 2018

Systémy managementu kvality - Směrnice pro aplikování ISO 9001:2015

590 Kč

ČSN EN ISO 9004 (010324) - únor 2019 aktuální vydání

Management kvality - Kvalita organizace - Návod k dosažení udržitelného úspěchu

770 Kč

ČSN ISO 10013 (010331) - říjen 2021

Systémy managementu kvality - Návod k dokumentovaným informacím

340 Kč

ČSN ISO 10006 (010333) - červen 2019 aktuální vydání

Management kvality - Směrnice pro management kvality v projektech

550 Kč

ČSN ISO 10007 (010334) - leden 2020 aktuální vydání

Management kvality - Směrnice pro management konfigurace

230 Kč

ČSN ISO 10014 (010335) - prosinec 2021 nové vydání

Systémy managementu kvality - Řízení organizace k výsledkům kvality - Návod k dosahování finančních a ekonomických přínosů

350 Kč

ČSN ISO/TR 10017 (010336) - leden 2004 aktuální vydání

Návod k aplikaci statistických metod v ISO 9001:2000

440 Kč

ČSN ISO 10015 (010337) - červenec 2020 aktuální vydání

Management kvality - Směrnice pro management kompetencí a rozvoj lidí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 10019 (010338) - září 2005

Směrnice pro výběr poradců v systému managementu kvality a pro využívání jejich služeb

340 Kč

ČSN ISO 10002 (010339) - únor 2019 aktuální vydání

Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro vyřizování stížností v organizacích

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 10001 (010340) - únor 2019 aktuální vydání

Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro pravidla chování organizací

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 10003 (010341) - únor 2019 aktuální vydání

Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro externí řešení sporů organizace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 10004 (010342) - únor 2019 aktuální vydání

Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro monitorování a měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN ISO 10012 (010360) - listopad 2003

Systémy managementu měření - Požadavky na procesy měření a měřicí vybavení

350 Kč

ČSN ISO 19443 (010382) - únor 2019

Systémy managementu kvality - Specifické požadavky na používání ISO 9001:2015 organizacemi v dodavatelském řetězci v odvětví jaderné energie, které dodávají produkty a poskytují služby důležité z hlediska jaderné bezpečnosti

550 Kč

ČSN EN 60300-3-14 (010690) - březen 2005

Management spolehlivosti - Část 3-14: Pokyn k použití - Údržba a zajištění údržby

440 Kč

ČSN EN 60300-3-15 (010690) - červenec 2010

Management spolehlivosti - Část 3-15: Pokyn k použití - Inženýrství spolehlivosti systémů

550 Kč

ČSN EN 16247-1 (011505) - leden 2013

Energetické audity - Část 1: Obecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 16247-2 (011505) - listopad 2014

Energetické audity - Část 2: Budovy

550 Kč

ČSN EN 16247-3 (011505) - listopad 2014

Energetické audity - Část 3: Procesy

340 Kč

ČSN EN 16247-4 (011505) - prosinec 2014

Energetické audity - Část 4: Doprava

230 Kč

ČSN EN 16247-5 (011505) - říjen 2015

Energetické audity - Část 5: Kompetence energetických auditorů

230 Kč

ČSN EN 9100 (310401) - listopad 2018 aktuální vydání

Systémy managementu kvality - Požadavky pro organizace v letectví, kosmonautice a obraně

440 Kč

ČSN EN 9133 (310402) - prosinec 2018 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Postup kvalifikace normalizovaných výrobků pro letectví a kosmonautiku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 9102 (310404) - červenec 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Systémy kvality - Požadavky na první kontrolovaný kus

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 9104-001 (310405) - říjen 2013

Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Část 001: Požadavky na certifikační programy systému managementu kvality pro letectví, kosmonautiku a obranu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 9104-003 (310405) - listopad 2010 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Část 003: Požadavky na vzdělání a kvalifikaci auditorů systému managementu kvality (AQMS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 9132 (310406) - září 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Matice údajů požadavků na kvalitu pro značení částí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 9137 (310407) - červenec 2012

Systémy managementu kvality - Pokyny k provádění AQAP 2110 v systému managementu kvality v EN 9100

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 9103 (310413) - červenec 2015 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Management změn klíčových charakteristik

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.16t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

360 Kč

ČSN EN 9101 (310414) - listopad 2018 aktuální vydání

Systémy řízení kvality - Požadavky na audit pro organizace v letectví, kosmonautice a obraně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 9110 (310414) - prosinec 2018 aktuální vydání

Systémy managementu kvality - Požadavky pro organizace letecké údržby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 9111 (310415) - červen 2006

Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Hodnocení použitelné pro organizace údržby (založené na ISO 9001:2000)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 9120 (310416) - prosinec 2018 aktuální vydání

Systémy managementu kvality - Požadavky pro distributory v letectví, kosmonautice a obraně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 9121 (310417) - listopad 2009 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Hodnocení použitelné pro distributory produktů, kteří zajišťují jejich skladování (založené na ISO 9001:2000)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 9115 (310420) - září 2019 aktuální vydání

Systémy managementu kvality - Požadavky pro organizace v letectví, kosmonautice a obraně - Dodávaný software (dodatek k EN 9100)

340 Kč

ČSN EN 9114 (310421) - červenec 2016

Letectví a kosmonautika - Systémy kvality - Směrnice pro přímé dodávky pro letecké firmy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 9116 (310422) - červenec 2016

Letectví a kosmonautika - Požadavky na oznámení o změně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 9145 (310427) - květen 2019

Letectví a kosmonautika - Požadavky na pokročilé plánování kvality výrobku a proces schvalování výroby součástí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 9107 (310429) - září 2019

Letectví a kosmonautika - Systémy kvality - Oprávnění pro přímé dodávky - Směrnice pro letecký a kosmický průmysl

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 9138 (310431) - červen 2020

Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Statistický produkt - Požadavky přejímky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 9130 (310432) - leden 2021

Letectví a kosmonautika - Systémy kvality - Uchovávání záznamu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 9131 (310433) - leden 2021 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Definice a dokumentace údajů o neshodách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 9136 (310470) - listopad 2018

Letectví a kosmonautika - Analýza hlavních příčin a řešení problémů (Metodologie 9S)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16602-20-07 (310510) - únor 2017

Zabezpečování kosmických produktů - Zabezpečování kvality a bezpečnosti zkušebních středisek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 22006 (569614) - leden 2011

Systémy managementu kvality - Směrnice pro aplikaci ISO 9001:2008 na rostlinnou výrobu

770 Kč

ČSN EN 14969 (736358) - únor 2007

Železniční aplikace - Kolej - Kvalifikace zhotovitelů traťových prací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 12798 (762012) - říjen 2007 aktuální vydání

Systém managementu kvality dopravy - Silniční, železniční a vnitrozemská vodní doprava - Požadavky na systém managementu kvality jako doplněk EN ISO 9001 pro přepravu nebezpečného zboží s ohledem na bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15224 (763100) - červenec 2017 aktuální vydání

Systémy managementu kvality - EN ISO 9001:2015 pro zdravotní péči

590 Kč

ČSN EN 16224 +A1 (763102) - červenec 2014 aktuální vydání

Zdravotní péče poskytovaná chiropraktiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 10377 (763501) - květen 2014

Bezpečnost spotřebních výrobků - Směrnice pro dodavatele

440 Kč

ČSN EN ISO 13485 ed. 2 (855001) - prosinec 2016 aktuální vydání

Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality - Požadavky pro účely předpisů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.17t

K této normě bylo vydáno Komentované vydání od České společnosti pro jakost.

622 Kč

ČSN EN ISO 15189 ed. 2 (855101) - červen 2013 aktuální vydání

Zdravotnické laboratoře - Požadavky na kvalitu a způsobilost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.17t

610 Kč

ČSN EN ISO 22870 ed. 2 (855102) - červenec 2017 aktuální vydání

Vyšetření u pacienta (VUP) - Požadavky na kvalitu a způsobilost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč