ČSN EN 60730-2-9 (361950) Zrušená norma

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato Část 2 platí pro automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání teploty pro použití v zařízeních, na zařízeních nebo ve spojení se zařízeními pro domácnost a podobné účely, včetně elektrických řídicích zařízení pro ohřev, klimatizaci a podobné aplikace. Zařízení může využívat elektřinu, plyn, naftu, pevné palivo, sluneční tepelnou energii atd., nebo jejich kombinaci.
Jako příklady takových řídicích zařízení je možno uvést termostaty pro ohřívače vody, řídicí zařízení pro ventilátory, omezovače teploty a tepelné pojistky.
Tato Část 2 platí pro vlastní bezpečnost, pracovní hodnoty, pracovní časy a pracovní pochody, jestliže souvisí s bezpečností zařízení.
Tato Část 2 neplatí pro automatická elektrická řídicí zařízení navržená výlučně pro průmyslové použití.
Tuto Část 2 je také možno použít pro jednotlivá řídicí zařízení použitá jako součást řídicího systému, nebo řídicí zařízení, která tvoří mechanicky nedílnou část vícefunkčních řídicích zařízení, která mají neelektrické výstupy.
Tato Část 2 platí také pro elektrickou bezpečnost řídicích zařízení pro snímání teploty s neelektrickými výstupy, jako jsou řídicí zařízení pro tok chladiva a plynu.
EN 60730-2-1 neplatí na řídicí zařízení pro snímání teploty.
V této Části 2 slovo "zařízení" zahrnuje "spotřebič" a "řídicí systém".
Tato Část 2 platí pro ruční řídicí zařízení, pokud tvoří elektricky a/nebo mechanicky nedílnou část automatických řídicích zařízení.
Požadavky na ruční spínače, které nejsou součástí automatického řídicího zařízení, jsou uvedeny v IEC 1058-1.
Tato Část 2 platí pro bimetalová jednoúčelová zařízení, jak jsou definována v této normě.
Tato Část 2 platí pro řídicí zařízení s jmenovitým napětím do 660 V a jmenovitým proudem do 63 A.
Tato Část 2 nebere zřetel na hodnotu odezvy automatického působení řídicího zařízení, pokud taková hodnota odezvy závisí na způsobu montáže řídicího zařízení ve spotřebiči. V případech, kdy je hodnota odezvy důležitá pro ochranu uživatele nebo okolí, musí platit hodnota definovaná v příslušné normě pro spotřebič pro domácnost nebo hodnota stanovená výrobcem.
Tato Část 2 platí také pro řídicí zařízení zahrnující elektronické součástky, požadavky na něž jsou uvedeny v příloze H.

Označení ČSN EN 60730-2-9 (361950)
Katalogové číslo 20656
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 2. 1997
Datum účinnosti 1. 3. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963206561
Změny a opravy A1 2.98t, A2 8.98t, A11 9.98t, A12 12.01t, Oprava 1 10.02t, Z1 12.02t, A13 8.05t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2008
a nahrazena ČSN EN 60730-2-9 ed. 2 (361960)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60730-2-1 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2-1: Zvláštní požadavky na elektrická řídicí zařízení pro elektrické domácí spotřebiče

ČSN EN 60730-2-10 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-10: Zvláštní požadavky na motorová spouštěcí relé

ČSN EN 60730-2-11 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-11: Zvláštní požadavky na regulátory výkonu

ČSN EN 60730-2-12 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-12: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané dveřní zámky

ČSN EN 60730-2-13 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-13: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání vlhkosti

ČSN EN 60730-2-14 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-14: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače

ČSN EN 60730-2-15 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-15: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání proudění vzduchu, proudění vody a hladiny vody

ČSN EN 60730-2-19 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-19: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané olejové ventily, včetně mechanických požadavků

ČSN EN 60730-2-2 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-2: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů

ČSN EN 60730-2-3 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-3: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče předřadníků lineárních trubicových zářivek

ČSN EN 60730-2-4 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-4: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů pro hermetické a polohermetické motorkompresory

ČSN EN 60730-2-5 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektrické automatiky hořáků

ČSN EN 60730-2-6 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-6: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání tlaku včetně mechanických požadavků

ČSN EN 60730-2-7 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-7: Zvláštní požadavky na časové relé a časové spínače

ČSN EN 60730-2-8 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-8: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané vodní ventily, včetně mechanických požadavků

ČSN EN 60730-2-9 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty