ICS 97.120 - Automatická řídicí a regulační zařízení pro použití v domácnosti

ČSN EN 12098-1 (060330) - únor 2018 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 1: Zařízení pro regulaci teplovodních otopných soustav - Moduly M3-5, 6, 7, 8

350 Kč

ČSN EN 12098-3 (060330) - červen 2018 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 3: Zařízení pro regulaci elektrických otopných soustav - Moduly M3-5,6,7,8

350 Kč

ČSN EN 12098-5 (060330) - červen 2021 nové vydání

Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 5: Spínací časová zařízení pro otopné soustavy - Moduly M3-5,6,7,8

340 Kč

ČSN EN 14597 (060335) - prosinec 2012 aktuální vydání

Přístroje pro regulaci teploty a teplotní omezovače pro systémy tepelných zdrojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16946-1 (120555) - listopad 2017

Energetická náročnost budov - Přejímka automatizace, řízení a technické správy budov - Část 1: Modul M10-11

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16947-1 (120556) - listopad 2017

Energetická náročnost budov - Systém správy budovy - Část 1: Modul M10-12

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 50491-11 (332151) - leden 2016

Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 11: Inteligentní měření - Specifikace aplikací - Jednoduchý externí zákaznický displej

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

990 Kč

ČSN EN 50491-12-1 (332151) - leden 2019

Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Inteligentní rozvodná síť - Specifikace aplikací - Rozhraní a rámec pro zákazníka - Část 12-1: Rozhraní mezi CEM a správcem prostředků bytů/budov - Obecné požadavky a architektura

340 Kč

ČSN EN 50491-2 (332151) - listopad 2010

Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 2: Podmínky prostředí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.15t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

355 Kč

ČSN EN 50491-4-1 (332151) - leden 2013

Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 4-1: Obecné požadavky na funkční bezpečnost pro výrobky určené k začlenění do elektronických systémů pro byty a budovy (HBES) a do automatizačních a řídicích systémů budov (BACS)

350 Kč

ČSN EN 50491-5-1 (332151) - březen 2011

Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5-1: Požadavky, podmínky a zkušební uspořádání pro EMC

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.20t

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2026 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 50491-5-2 (332151) - březen 2011

Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5-2: Požadavky na EMC HBES/BACS používaných v prostředí obytném, obchodním a v prostředí lehkého průmyslu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.20t

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2026 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 50491-5-3 (332151) - březen 2011

Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5-3: Požadavky na EMC HBES/BACS používaných v průmyslovém prostředí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.20t

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2026 (přejít na náhradu).

222 Kč

ČSN EN 50491-6-1 (332151) - říjen 2014

Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 6-1: Instalace HBES - Instalace a plánování

440 Kč

ČSN EN 50065-4-3 (333435) - srpen 2003

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-3: Oddělovací filtry nízkého napětí - Vstupní filtr

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 50065-4-4 (333435) - srpen 2003

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-4: Oddělovací filtry nízkého napětí - Impedanční filtr

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 50065-4-5 (333435) - srpen 2003

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-5: Oddělovací filtry nízkého napětí - Segmentační filtr

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 50065-4-6 (333435) - únor 2005

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-6: Oddělovací filtry nízkého napětí - Fázový vazební člen

190 Kč

ČSN EN 50412-2-1 (333436) - březen 2006

Komunikační zařízení a systémy pro silová vedení používané v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 1,6 MHz až 30 MHz - Část 2-1: Obytné, obchodní a průmyslové prostředí - Požadavky na odolnost

230 Kč

ČSN EN 50486 (334598) - únor 2009

Přístroje pro použití v audio a video dveřních vstupních systémech

340 Kč

ČSN EN 50523-1 (361060) - červen 2010

Komunikace propojených systémů spotřebičů pro domácnost - Část 1: Specifikace funkce

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 50523-2 (361060) - červen 2010

Komunikace propojených systémů spotřebičů pro domácnost - Část 2: Struktury dat

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 50631-1 (361060) - březen 2018

Připojení spotřebičů pro domácnost k síti - Část 1: Obecné požadavky, modelování generických dat a neutrální vzkazy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

3 500 Kč

ČSN EN 50344-1 (361960) - prosinec 2001

Výrobní kusové zkoušky pro řídicí zařízení v rozsahu platnosti souboru EN 60730 - Část 1: Všeobecné požadavky

125 Kč

ČSN EN 60730-1 (361960) - duben 1997

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11+A12 7.97t, opr. 1.98, A1 8.98t, opr. 1.99, A15 2.99t, A14 2.99t, A2 2.99t, A16 2.00t, A17 12.00t, Z1 10.01t, A18 6.04t, Oprava 1 12.07t

2 432 Kč

ČSN EN 60730-1 ed. 2 (361960) - říjen 2001

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 10.02t, A12 4.04t, A1 4.05t, A13 7.05t, A14 10.05t, A16 9.07t, Oprava 1 12.07t, A2 6.09t, Oprava 2 5.12t, Z1 11.12t

3 102 Kč

ČSN EN 60730-1 ed. 3 (361960) - listopad 2012

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 12.16t, Z2 9.17t

1 922 Kč

ČSN EN 60730-1 ed. 4 (361960) - září 2017 aktuální vydání

Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 1: Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.19t

2 220 Kč

ČSN EN 60730-2-1 (361960) - září 1998 aktuální vydání

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2-1: Zvláštní požadavky na elektrická řídicí zařízení pro elektrické domácí spotřebiče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.02t, A11 12.05t

315 Kč

ČSN EN 60730-2-10 ed. 2 (361960) - září 2008 aktuální vydání

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-10: Zvláštní požadavky na motorová spouštěcí relé

190 Kč

ČSN EN 60730-2-11 ed. 2 (361960) - září 2008

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-11: Zvláštní požadavky na regulátory výkonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 3.21t

Norma bude zrušena k 1. květnu 2023 (přejít na náhradu).

222 Kč

ČSN EN 60730-2-12 ed. 2 (361960) - srpen 2006

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-12: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané dveřní zámky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 12.08t, Z1 10.19t

Norma bude zrušena k 5. dubnu 2022 (přejít na náhradu).

327 Kč

ČSN EN 60730-2-14 (361960) - únor 1999

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-14: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.02t, A11 10.05t, A2 7.09t, Z1 9.19t

Norma bude zrušena k 16. lednu 2022 (přejít na náhradu).

577 Kč

ČSN EN 60730-2-15 ed. 2 (361960) - únor 2011

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-15: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání proudění vzduchu, proudění vody a hladiny vody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.19t

Norma bude zrušena k 5. dubnu 2022 (přejít na náhradu).

382 Kč

ČSN EN 60730-2-19 (361960) - listopad 2002

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-19: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané olejové ventily, včetně mechanických požadavků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 10.05t, A2 12.08t

605 Kč

ČSN EN 60730-2-2 ed. 2 (361960) - prosinec 2002

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-2: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 12.05t, A1 8.06t, Z1 7.20t

Norma bude zrušena k 14. únoru 2023 (přejít na náhradu).

562 Kč

ČSN EN 60730-2-3 ed. 2 (361960) - září 2008 aktuální vydání

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-3: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče předřadníků lineárních trubicových zářivek

230 Kč

ČSN EN 60730-2-4 ed. 2 (361960) - červenec 2008

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-4: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů pro hermetické a polohermetické motorkompresory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.20t

Norma bude zrušena k 14. únoru 2023 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 60730-2-5 ed. 3 (361960) - srpen 2015

Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektrické automatiky hořáků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.19t

890 Kč

ČSN EN 60730-2-6 ed. 3 (361960) - srpen 2016

Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-6: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání tlaku včetně mechanických požadavků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.20t

475 Kč

ČSN EN 60730-2-7 ed. 2 (361960) - září 2011

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-7: Zvláštní požadavky na časové relé a časové spínače

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.13t, Z2 3.21t

Norma bude zrušena k 1. květnu 2023 (přejít na náhradu).

392 Kč

ČSN EN 60730-2-8 ed. 2 (361960) - prosinec 2002

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-8: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané vodní ventily, včetně mechanických požadavků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.04t, Z2 3.21t

Norma bude zrušena k 1. květnu 2023 (přejít na náhradu).

597 Kč

ČSN EN 60730-2-9 ed. 3 (361960) - říjen 2011

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 2.20t

Norma bude zrušena k 22. únoru 2022 (přejít na náhradu).

582 Kč

ČSN EN IEC 60730-2-11 ed. 3 (361960) - březen 2021 nové vydání

Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-11: Zvláštní požadavky na regulátory výkonu

230 Kč

ČSN EN IEC 60730-2-12 ed. 3 (361960) - říjen 2019

Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-12: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané dveřní zámky

340 Kč

ČSN EN IEC 60730-2-13 ed. 3 (361960) - září 2018

Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-13: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání vlhkosti

340 Kč

ČSN EN IEC 60730-2-14 ed. 2 (361960) - září 2019

Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-14: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače

340 Kč

ČSN EN IEC 60730-2-15 ed. 3 (361960) - říjen 2019

Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-15: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání proudění vzduchu, proudění vody a hladiny vody

350 Kč

ČSN EN IEC 60730-2-22 (361960) - červenec 2020

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-22: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 60730-2-7 ed. 3 (361960) - březen 2021 nové vydání

Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-7: Zvláštní požadavky na časové relé a časové spínače

340 Kč

ČSN EN IEC 60730-2-8 ed. 3 (361960) - březen 2021 nové vydání

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-8: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané vodní ventily, včetně mechanických požadavků

440 Kč

ČSN EN IEC 60730-2-9 ed. 4 + A1 (361960) - únor 2020 aktuální vydání

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A2 1.21t

715 Kč

ČSN EN 60933-4 (367010) - duben 1999

Zvukové, obrazové a audiovizuální systémy - Propojení a přizpůsobovací hodnoty - Část 4: Konektor a propojovací kabel pro domácí digitální sběrnici (D2B)

125 Kč

ČSN EN 50090-1 (368051) - prosinec 2011

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 1: Struktura normalizace

340 Kč

ČSN EN 50090-3-1 (368051) - červenec 1997

Bytové a domovní elektronické systémy (BDES) - Část 3-1: Aplikační hlediska - Úvod do struktury aplikačního prostředí

190 Kč

ČSN EN 50090-3-2 ed. 2 (368051) - listopad 2004 aktuální vydání

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 3-2: Aplikační hlediska - Uživatelský proces pro HBES třída 1

230 Kč

ČSN EN 50090-3-3 (368051) - říjen 2009

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 3-3: Aplikační hlediska - Model komunikace různých HBES a společné typy dat HBES

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 50090-3-4 (368051) - prosinec 2017

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 3-4: Bezpečná aplikační vrstva, bezpečná služba, bezpečná konfigurace a bezpečnostní prostředky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 50090-4-1 (368051) - prosinec 2004

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 4-1: Vrstvy nezávislé na médiích - Aplikační vrstva pro HBES třída 1

570 Kč

ČSN EN 50090-4-2 (368051) - listopad 2004

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 4-2: Vrstvy nezávislé na médiích - Transportní vrstva, síťová vrstva a všeobecné části vrstvy datového spoje pro HBES třída 1

550 Kč

ČSN EN 50090-4-3 ed. 2 (368051) - březen 2016 aktuální vydání

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 4-3: Vrstvy nezávislé na médiu - Komunikace přes IP (EN 13321-2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 50090-5-1 (368051) - srpen 2005

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-1: Média a vrstvy závislé na médiích - Silové vedení pro HBES třída 1

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.20t

Norma bude zrušena k 24. dubnu 2023 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN EN 50090-5-1 ed. 2 (368051) - červenec 2020 aktuální vydání

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-1: Média a vrstvy závislé na médiích - Silové vedení pro HBES třída 1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 50090-5-2 (368051) - prosinec 2004

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-2: Média a vrstvy závislé na médiích - Síť založená na HBES třída 1, kroucený pár

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.20t

Norma bude zrušena k 10. dubnu 2023 (přejít na náhradu).

602 Kč

ČSN EN 50090-5-2 ed. 2 (368051) - červenec 2020 aktuální vydání

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-2: Média a vrstvy závislé na médiích - Síť založená na HBES třída 1, kroucený pár

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 50090-5-3 ed. 2 (368051) - srpen 2016 aktuální vydání

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-3: - Média a vrstvy závislé na médiích - Vysokofrekvenční přenos pro HBES třídy 1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50090-6-1 (368051) - únor 2018

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 6-1: Rozhraní - Rozhraní webové služby

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50090-7-1 (368051) - prosinec 2004

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 7-1: Management systému - Postupy managementu

590 Kč

ČSN EN 60948 (369904) - květen 1995

Číslicová klávesnice pro domácí elektronické systémy (HES)

125 Kč

ČSN ISO/IEC TR 15067-2 (369976) - leden 2000

Informační technologie - Aplikační model domovních elektronických systémů (HES) - Část 2: Osvětlovací model pro HES

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC TR 15044 (369977) - prosinec 2001

Informační technologie - Terminologie domácího elektronického systému (HES)

190 Kč

ČSN EN 13321-1 (738511) - březen 2013 aktuální vydání

Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov - Bytové a domovní elektronické systémy - Část 1: Požadavky na výrobky a systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16484-1 (738521) - duben 2011

Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 1: Projektová specifikace a realizace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 16484-2 (738521) - únor 2005

Automatizační a řídicí systémy budov - Část 2: Hardware

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 16484-3 (738521) - únor 2006

Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 3: Funkce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 14908-1 (738525) - září 2014 aktuální vydání

Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 1: Sestava protokolů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 650 Kč

ČSN EN 14908-2 (738525) - září 2014 aktuální vydání

Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 2: Komunikace po kroucené dvojlince

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14908-3 (738525) - září 2014 aktuální vydání

Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 3: Specifikace přenosu po silovém vedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14908-4 (738525) - září 2014 aktuální vydání

Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 4: Komunikace IP

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 14908-6 (738525) - červen 2015 aktuální vydání

Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 6: Aplikační prvky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

3 950 Kč

ČSN EN 14908-7 (738525) - červen 2020

Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Řídicí síťový protokol - Část 7: Komunikace internetovými protokoly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 15232-1 (738532) - březen 2018

Energetická náročnost budov - Energetická náročnost budov - Část 1: Vliv automatizace, řízení a správy budov - Moduly M10-4,5,6,7,8,9,10

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 15500-1 (738536) - listopad 2017

Energetická náročnost budov - Řízení vytápění, větrání a klimatizace - Část 1: Elektronická zařízení pro zónovou regulaci - Moduly M3-5, M4-5, M5-5

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč