Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 60068-2-6 (345791) Zrušená norma

Zkoušení vlivů prostředí. Část 2: Zkoušky. Zkouška Fc: Vibrace (sinusové)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 3457 Zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí

ICS: 19.040 Zkoušení vlivů prostředí

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 60068-2-6:1995, která je převzetím IEC 68-2-6: 1995 bez modifikací. V této části IEC 68 se uvádí metoda zkoušky, která poskytuje normalizovaný postup pro stanovení schopnosti součástek, zařízení a jiných předmětů, dále uváděných jako vzorky, odolávat specifikovaným stupňům přísnosti sinusových vibrací. Účelem této zkoušky je určit jakákoliv slabá místa a/nebo degradace specifikovaných parametrů vzorků a tyto informace spolu s příslušnou specifikací použít k rozhodnutí o přijatelnosti vzorků. V některých případech se tato zkušební metoda může také použít k prokázání přijatelné úrovně robustnosti vzorků a/nebo ke studiu jejich dynamického chování. Na základě výběru ze stupňů přísnosti uvedených ve zkoušce je možné též třídit součástky do kategorií. O možném nebezpečí účinku vibrací na člověka se norma nezmiňuje. ČSN EN 60068-2-6 (34 5791) byla vydána v únoru 1997. Nahradila ČSN 34 5791 část 2-6 z 18.2.1991.

Označení ČSN EN 60068-2-6 (345791)
Katalogové číslo 20610
Cena 350 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 2. 1997
Datum účinnosti 1. 3. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963206103
Změny a opravy Z1 11.08t
Norma byla zrušena k 1. 2. 2011
a nahrazena ČSN EN 60068-2-6 ed. 2 (345791)
Tato norma nahradila ČSN 34 5791-2-6 (345791) z prosince 1991
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN 60068-1 ed. 2 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 1: Obecně a návod

ČSN EN 60068-2-1 ed. 2 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-1: Zkoušky - Zkouška A: Chlad

ČSN EN 60068-2-10 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-10: Zkoušky - Zkouška J a návod: Růst plísní

ČSN EN 60068-2-13 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška M: Nízký tlak vzduchu

ČSN EN 60068-2-14 ed. 2 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-14: Zkoušky - Zkouška N: Změna teploty

ČSN EN 60068-2-17 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí. Část 2: Zkoušky. Zkouška Q: Hermetičnost

ČSN EN 60068-2-18 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-18: Zkoušky - Zkoušky R a návod: Voda

ČSN EN 60068-2-18 ed. 2 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-18: Zkoušky - Zkouška R a návod: Voda

ČSN EN 60068-2-2 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-2: Zkoušky - Zkouška B: Suché teplo

ČSN EN 60068-2-20 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-20: Zkoušky - Zkouška T: Zkušební metody na pájitelnost a na odolnost proti teplu při pájení pro součástky s vývody