ČSN EN 381-2 (832770) Zrušená norma

Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil. Část 2: Zkušební metody pro ochranu nohou

ČSN EN 381-2 Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil. Část 2: Zkušební metody pro ochranu nohou
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 381-2:1995. Tato norma je částí řady norem, které se týkají osobních ochranných pracovních prostředků, chránících proti rizikům vyplývajícím z používání ručních řetězových pil. (ČSN) EN 381 zahrnuje konkrétně tyto části: Část 1: Zařízení ke zkoušení odolnosti proti pořezání řetězovou pilou, část 2: Zkušební metody pro ochranu nohou, část 3: Zkušební metody pro obuv, část 4: Zkušební metody pro ochranné rukavice proti pořezání řetězovou pilou, část 5: Požadavky na ochranu nohou, část 6: (neuvedena), část 7: Požadavky pro ochranné rukavice proti pořezání řetězovou pilou, část 8: Zkušební metody pro ochranné kamaše proti pořezání řetězovou pilou a část 9: Požadavky pro ochranné kamaše proti pořezání řetězovou pilou. Tato druhá část této evropské normy stanoví zkušební metody používané pro zjištění odolnosti ochrany nohou proti pořezání ručními řetězovými pilami a jinými prostředky. Norma obsahuje následující kapitoly: kapitola 4 Zkušební vzorky, kapitola 5 Příprava, kapitola 6 Zkouška změn rozměrů, kapitola 7 Kontrola ochranné plochy, kapitola 8 Zkouška odolnosti proti pořezání, kapitola 9 Zkouška spojení, kapitola 10 Protokol o zkoušce. Norma obsahuje několik obrázků především zkušebního zařízení. ČSN EN 381-2 (83 2770) byla vydána v únoru 1997.

Označení ČSN EN 381-2 (832770)
Katalogové číslo 21033
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1997
Datum účinnosti 1. 3. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963210339
Norma byla zrušena k 1. 5. 2020
a nahrazena ČSN EN ISO 11393-2 (832770)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)