ČSN ISO/IEC 9995-4 (369812) Zrušená norma

Informační technologie. Uspořádání klávesnic pro textové a kancelářské systémy. Část 4: Číslicový úsek

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO/IEC 9995-4:1994. ISO/IEC se skládá z následujících částí: 1 - Všeobecné principy pro uspořádání klávesnic, 2 - Abecedně číslicový úsek, 3 - Doplňkové uspořádání abecedně číslicové zóny abecedně číslicového úseku, 4 - Číslicový úsek, 5 - Ediční úsek, 6 - Funkční úsek, 7 - Symboly použité pro označení funkcí, 8 - Přiřazení písmen ke klávesám číslicové skupinové klávesnice. V rámci všeobecného předmětu normy, popsaného v části 1 ISO/IEC 9995, tato čtvrtá část ISO/ IEC 9995 definuje číslicový úsek klávesnice a jeho rozdělení na zóny. Specifikuje uspořádání, počet a umístění kláves číslicové zóny ZN0 a ve funkčních zónách ZN1 až ZN6 číslicového úseku a rovněž přidělení funkcí klávesám. Číslicová zóna ZN0 musí být použita v klávesnicích pro aplikace jako jsou zpracování textů a dat; všeobecné kancelářské prostředí; banky, místa prodeje (POS); telematické služby; telefonní přístroje; domácí elektronické systémy; číslicové řízení strojů a zařízení; zadávání osobních identifikačních čísel (PIN); atd. Funkční zóny ZN1 až ZN6 musí být použity v klávesnicích pro aplikace jako jsou zadávání dat, zpracování textů a dat, všeobecné kancelářské prostředí, atd. ČSN ISO/IEC 9995-4 (36 9812) byla vydána v únoru 1997. Nahradila spolu s normami ČSN ISO/IEC 9995-1 až ČSN ISO/IEC 9995-3 a ČSN ISO/IEC 9995-5 až ČSN ISO/IEC 9995-7 ČSN ISO 4169 z června 1995 a ČSN ISO 8884 z prosince 1993.

Označení ČSN ISO/IEC 9995-4 (369812)
Katalogové číslo 21048
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1997
Datum účinnosti 1. 3. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963210483
Norma byla zrušena k 1. 9. 2003
a nahrazena ČSN ISO/IEC 9995-4 (369812)
Tato norma nahradila ČSN ISO 8884 (369390) z prosince 1993
ČSN ISO 4169 (369503) z června 1995