ČSN EN ISO 8467 (757519)

Jakost vod. Stanovení chemické spotřeby kyslíku manganistanem (CHSKMn)

ČSN EN ISO 8467 Jakost vod. Stanovení chemické spotřeby kyslíku manganistanem (CHSKMn)
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 222 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Národní norma je identická s EN ISO 8467:1995. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 6467:1993 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn. Určuje metodu stanovení (CHSKMn) vody. Je určena především pro vodu užívanou lidmi v domácnostech jako pitná voda, stolní voda, přírodní minerální voda, pro zemní vodu, i vodu v bazénech. Používá se ke stanovení ukazatele "oxidovatelnost". Vyhovuje u vod, které obsahují méně než 300 mg.l-1 chloridů. Vzorky s očekávanou hodnotou CHSKMn větší než 10 mg.l-1 je před rozborem nutno zředit. Dolní mez optimálního rozsahu stanovení je 0,5 mg.l-1. Podle této normy je Chemická spotřeba kyslíku manganistanem (CHSKMn): Hmotnostní koncentrace kyslíku ekvivalentní spotřebě manganistanových iontů při zpracování vzorku vody tímto oxidačním činidlem za definovaných podmínek. Normalizována je podstata zkoušky, která stanoví: "Vzorek se zahřívá ve vroucí vodní lázni po určenou dobu (10 min) se známým objemem odměrného roztoku manganistanu draselného v prostředí kyseliny sírové. Část manganistanu se redukuje oxidovatelnými látkami přítomnými ve vzorku. Spotřeba manganistanu se stanoví po přídavku přebytku roztoku šťavelanu titrací tohoto přebytku odměrným roztokem manganistanu." Postup normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN EN ISO 8467 (75 7519) byla vydána v únoru 1997. Nahradila část 14 ČSN 83 0520 ze 17. 12.1975 a oddíl A části 29 ČSN 83 0530 z 13.4.1979.

Označení ČSN EN ISO 8467 (757519)
Katalogové číslo 21001
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1997
Datum účinnosti 1. 3. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963210018
Změny a opravy Z1 10.06t
Tato norma nahradila ČSN 83 0520-14 (830520) z září 1978
Dostupnost skladem (tisk na počkání)