ČSN EN 375 (857003) Zrušená norma

Diagnostické systémy in vitro. Požadavky na označování diagnostických činidel in vitro pro odborné použití

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 375:1992. Specifikuje požadavky na označování diagnostických činidel in vitro určených k profesionálnímu použití. Norma přesněji stanovuje informace na štítku (kapitola 3). Konkrétně pak na spotřebitelském obalu se předepisují v čl.3.1.7: Varovné nápisy: "Jestliže je diagnostické činidlo považováno za látku ohrožující zdraví nebo prostředí, musí být na spotřebitelském obalu příslušná značka nebo nápis podle Přílohy II Direktivy 91/325/EHS." Analogicky na skupinovém obchodním obalu se předepisují v čl.3.2.7: Varovné nápisy: "Jestliže je diagnostické činidlo považováno za látku ohrožující zdraví nebo prostředí, musí být na skupinovém obchodním obalu příslušná značka nebo nápis podle Přílohy II Direktivy 91/325/EHS." V další kapitole 4 - Návod k použití se předepisují v čl.4.9: Bezpečnostní opatření a varování: "Jestliže je použití výrobku spojeno s jakýmkoliv nebezpečím, musí být uvedena příslušná bezpečnostní opatření a varování. Musí být poukázáno také na možné zneužití výrobku. Pokud to připadá v úvahu, musí se popsat i způsob bezpečné likvidace materiálů." Poznámka: Tyto informace jsou prakticky shodné s informacemi na diagnostických činidlech pro sebekontrolu - ČSN EN 376. ČSN EN 375 (85 7003) byla vydána v únoru 1997.

Označení ČSN EN 375 (857003)
Katalogové číslo 21056
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1997
Datum účinnosti 1. 3. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963210568
Norma byla zrušena k 1. 1. 2002
a nahrazena ČSN EN 375 (857003)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)