ICS 11.100 - Laboratorní lékařství

ČSN EN ISO 15195 (851720) - duben 2004

Laboratorní medicína - Požadavky na referenční měřicí laboratoře

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.19t

Norma bude zrušena k 28. únoru 2022 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN ISO 20776-1 (857006) - červenec 2007

Klinické laboratorní zkoušky a zkušební systémy pro diagnostiku in vitro - Zkoušení citlivosti původců infekcí a hodnocení účinnosti prostředků pro stanovení antimikrobiální citlivosti - Část 1: Referenční metody pro zkoušení aktivity antimikrobiálních činidel in vitro proti rychle rostoucím aerobním bakteriím způsobujícím infekční nemoci

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.21t

Norma bude zrušena k 31. červenci 2023 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 13612 (857009) - listopad 2002

Hodnocení funkce zdravotnických prostředků pro diagnostiku in vitro

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.03t

250 Kč

ČSN EN 13532 (857016) - prosinec 2002

Obecné požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro pro sebekontrolu

190 Kč

ČSN EN 13641 (857017) - prosinec 2002

Vyloučení nebo omezení rizika infekce spojeného s diagnostickými činidly in vitro

190 Kč

ČSN EN 13975 (857018) - červenec 2003

Postupy odběru vzorků používané pro přejímací zkoušky diagnostických zdravotnických prostředků in vitro - Statistické aspekty

230 Kč

ČSN EN 14136 (857022) - prosinec 2004

Použití programů externího hodnocení jakosti při posuzování účinnosti diagnostických vyšetřovacích postupů in vitro

230 Kč

ČSN EN 14254 (857023) - prosinec 2004

Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Jednorázové nádobky pro odběr vzorků humánního původu s výjimkou krve

230 Kč