ČSN IEC 1128 +A1 (354214) Zrušená norma

Odpojovače na střídavý proud. Odpojovače pro spínání přenosného proudu přípojnic

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma platí pro odpojovače na střídavý proud, které jsou schopny spínat přenosové proudy přípojnic pro jmenovitá napětí nad 52 kV (včetně).
POZNÁMKA - Odpojovače pro jmenovitá napětí nižší než 52 kV mohou také zapínat a vypínat přenosové proudy přípojnic, běžně se však nepožaduje stanovení jmenovitých hodnot pro spínání přenosových proudů přípojnic a provedení typových zkoušek. Zkoušky se v těchto případech provádějí po dohodě mezi výrobcem a uživatelem. Předmětem této normy je stanovit požadavky na odpojovače používané pro přenos proudů z jednoho systému přípojnic do druhého. K tomuto účelu musí mít odpojovač zapínací a vypínací schopnost, která je závislá na velikosti přenášeného výkonu a na velikosti smyčky mezi umístěním(i) spojky přípojnic a odpojovače.

Označení ČSN IEC 1128 +A1 (354214)
Katalogové číslo 20837
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1997
Datum účinnosti 1. 3. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963208374
Změny a opravy Z1 1.03t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2005
a nahrazena ČSN EN 62271-102 (354210)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)