Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 60601-2-28 (364800) Zrušená norma

Zdravotnické elektrické přístroje. Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost sestav zdroje rentgenového záření a rentgenových zářičů pro lékařskou diagnostiku

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 3648 Zdravotnické elektrické přístroje

ICS: 11.040.50 Skiagrafická zařízení

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 60601-2-28:1993. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 601-2-28:1993 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv změn. Tato norma platí pro sestavy zdroje rentgenového záření a rentgenové zářiče pro diagnostiku ve zdravotnictví, komponenty rentgenových zařízení a zařízení pro výpočetní tomografii, které obsahují vysoknapěťový zdroj podle IEC 601-2-7 nebo IEC 601-2-15. Tato zvláštní norma se odvolává na IEC 601-1:1988, Zdravotnické elektrické přístroje Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost a na IEC 601-1-3 Zdravotnické elektrické přístroje Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost - 3 skupinová norma: Všeobecné požadavky na ochranu před zářením u diagnostických rentgenových zařízení. Podle kapitoly 1 je účelem této normy stanovení zvláštních požadavků pro konstrukci a výrobu, pro zajištění bezpečnosti a určení způsobů prokazování shody s těmito požadavky. Dále je pak uvedeno poměrně mnoho doplňků a několik změn zejména pak v kapitole 6 - identifikace, označení, dokumentace. Změny v ostatních kapitolách nejsou tak výrazné. ČSN EN 60601-2-28 (36 4800) byla vydána v únoru 1997.

Označení ČSN EN 60601-2-28 (364800)
Katalogové číslo 20987
Cena 340 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 2. 1997
Datum účinnosti 1. 3. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963209876
Změny a opravy Z1 5.10t, Z2 12.10t
Norma byla zrušena k 1. 4. 2013
a nahrazena ČSN EN 60601-2-28 ed. 2 (364801)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN 60601-1 (364800)
Zdravotnické elektrické přístroje. Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost

ČSN EN 60601-1-1 ed. 2 (364800)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-1: Všeobecné požadavky na bezpečnost - Skupinová norma: Požadavky na bezpečnost zdravotnických elektrických systémů

ČSN EN 60601-1-4 (364800)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost - 4. skupinová norma: Programovatelné zdravotnické elektrické systémy

ČSN EN 60601-2-40 (364800)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-40: Zvláštní požadavky na bezpečnost elektromyografů a vyhodnocovačů evokovaných potenciálů

ČSN EN 60601-3-1 (364800)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 3-1: Základní požadavky na vlastnosti transkutánních monitorů parciálního tlaku kyslíku a oxidu uhličitého

ČSN EN IEC 60601-2-76 (364800)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-76: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro koagulaci nízkoenergetickým ionizovaným plynem

ČSN EN 60601-2-1 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-1: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost urychlovačů elektronů pracujících v rozsahu od 1 MeV do 50 MeV

ČSN EN 60601-2-10 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-10: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost nervových a svalových stimulátorů

ČSN EN 60601-2-11 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-11: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ozařovačů pro gamaterapii

ČSN EN 60601-2-16 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-16: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost hemodialyzačních, hemodiafiltračních a hemofiltračních přístrojů