ČSN EN 126 (061806) Zrušená norma

Vícefunkční řídicí přístroje hořáků a spotřebičů plynných paliv

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 126:1995. Stanoví požadavky na konstrukci, provozní vlastnosti a bezpečnost vícefunkčních řídicích přístrojů hořáků a spotřebičů plynných paliv (dále jen vícefunkční řídicí přístroj). Stanoví také zkušební metody pro vyhodnocování těchto požadavků a uvádí potřebné informace pro uživatele a odběratele. Norma platí pro vícefunkční řídicí přístroj s největším provozním přetlakem paliva 200 mbar a s připojovacími rozměry jeho vstupní části odpovídajícími jmenovité světlosti nejvýše DN 50, který je určen pro řízení hořáků na plynná paliva nebo spotřebičů plynných paliv použitelných pro jeden druh nebo více druhů paliva první třídy, druhé třídy nebo třetí třídy. V rozsáhlé normě jsou normalizovány zejména: Požadavky na konstrukci (kapitola 6), Požadavky na provozní vlastnosti (kapitola 7), Zkušební metody (kapitola 8) a Označování a návod k montáži a obsluze (kapitola 9). ČSN EN 126 (06 1806) byla vydána v únoru 1997.

Označení ČSN EN 126 (061806)
Katalogové číslo 20518
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 2. 1997
Datum účinnosti 1. 3. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8590963205182
Norma byla zrušena k 1. 1. 2005
a nahrazena ČSN EN 126 (061806)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)