ČSN EN 559 (054240) Zrušená norma

Zařízení pro plamenové svařování. Pryžové hadice pro svařování, řezání a příbuzné procesy

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma stanoví požadavky na pryžové hadice pro svařování, řezání a příbuzné procesy. Výraz "příbuzné procesy" znamená zejména pálení, pájení natvrdo a pokovování nástřikem. Norma stanoví požadavky na pryžové hadice pro normální a lehký provoz (omezený na hadice pro nejvyšší pracovní tlak do 1 MPa (10 bar) se jmenovitým vnitřním průměrem do 6,3 mm včetně). Plastové hadice nejsou předmětem této normy. Pro identifikaci plynu jsou předepsány různé barvy a značení.
POZNÁMKA 1 - Jestliže se používají hadice pro zkapalněné ropné plyny bez regulátorů tlaku, nepovoluje se použití hadic pro lehký provoz.
POZNÁMKA 2 - Jsou-li do přívodního potrubí topného plynu včleněny nádobky na struskotvornou přísadu, je nutno vhodnost hadice pro toto použití konzultovat s výrobcem.
Tato norma se vztahuje na hadice používané pro:
a) plamenové svařování a řezání;
b) obloukové svařování pod ochrannou inertního nebo aktivního plynu;
c) procesy příbuzné svařování a řezání.
Tato norma se nevztahuje na hadice používané pro vysokotlaký acetylén (více než 0,15 MPa (1,5 bar)).

Označení ČSN EN 559 (054240)
Katalogové číslo 21171
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1997
Datum účinnosti 1. 3. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963211718
Norma byla zrušena k 1. 11. 2003
a nahrazena ČSN EN 559 (054240)
Tato norma nahradila ČSN 63 5322 (635322) z června 1989
ČSN 63 5324 (635324) z června 1989
ČSN 63 5323 (635323) z června 1989
Dostupnost skladem (tisk na počkání)