ČSN EN 614-1 (833501) Zrušená norma

Bezpečnost strojních zařízení. Ergonomické zásady pro projektování. Část 1: Terminologie a všeobecné zásady

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 614-1:1995. Stanoví ergonomické zásady, které se musí dodržovat během procesu projektování pracovních prostředků, zejména strojních zařízení. I když jsou zásady této evropské normy zaměřeny na pracovní prostředky pro profesionální používání, platí však i pro pracovní prostředky používané pro soukromé účely. Tato evropská norma platí pro vzájemné působení mezi obsluhou a pracovními prostředky při instalaci, provozu, seřizování, údržbě, čištění, opravách a přepravě pracovních prostředků a uvádí zásady, které je třeba dodržovat v zájmu plné ochrany zdraví a bezpečnosti obsluhy. Zásady uvedené v této normě platí bez omezení pro všechny oblasti a rozpětí individuálních schopností. Informace o rozměrech bude třeba interpretovat tak, aby byly vhodné pro předpokládanou skupinu obsluhy. ČSN EN 614-1 (83 3501) byla vydána v únoru 1997.

Označení ČSN EN 614-1 (833501)
Katalogové číslo 21223
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1997
Datum účinnosti 1. 3. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963212234
Norma byla zrušena k 1. 11. 2006
a nahrazena ČSN EN 614-1 (833501)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 614-1 +A1 (833501)
Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické zásady navrhování - Část 1: Terminologie a všeobecné zásady

ČSN EN 614-2 +A1 (833501)
Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické zásady navrhování - Část 2: Interakce mezi konstrukcí strojního zařízení a pracovními úkoly