ČSN EN 465 (832721) Zrušená norma

Ochranné oděvy. Ochrana proti kapalným chemikáliím. Požadavky na protichemické ochranné oděvy proti postřiku s těsnými spoji mezi různými částmi oděvu (Typ 4)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 465:1995. Specifikuje minimální požadavky na protichemické oděvy proti postřiku s těsnými spoji mezi různými částmi oděvu a na připojení rukavic a bot k ochraně uživatele proti kapalným chemikáliím. Určuje požadavky jak na materiál ochranných oděvů, tak na součásti oděvu jako celek. Požadavky na provedení součásti oděvu jako celku zahrnujícího jednotlivé díly např. rukavice apod., jež tvoří s oděvem celek jsou dány v kapitolách 5 a 6. Normalizovány jsou: konstrukční materiály, švy a spoje, požadavky na celý oblek, značení, návod na použití. ČSN EN 465 (83 2721) byla vydána v únoru 1997.

Označení ČSN EN 465 (832721)
Katalogové číslo 21031
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1997
Datum účinnosti 1. 3. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963210315
Změny a opravy A1 8.99t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2005
a nahrazena ČSN EN 14605 (832721)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)