ČSN EN ISO 8503-4 (038223) Zrušená norma

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků. Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů. Část 3: Postup kalibrace ISO komparátorů profilu povrchu a stanovení drsnosti profilu povrchu profilometrem

ČSN EN ISO 8503-4 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků. Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů. Část 3: Postup kalibrace ISO komparátorů profilu povrchu a stanovení drsnosti profilu povrchu profilometrem
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Národní norma je identická s EN ISO 8503-4:1995. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 8503-4:1988 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn. Tato čtvrtá část ISO 8503 popisuje profilometr a popisuje postup kalibrace ISO komparátorů drsnosti profilu povrchu, který odpovídá požadavkům uvedeným v ISO 8503-1. Tato část normy se také používá ke stanovení drsnosti Ry5 profilu povrchu v rozsahu hy 20 µm až 200 µm v případě převážně rovinných otryskaných ocelových povrchů. Toto stanovení musí být prováděno na reprezentativní části otryskaného podkladu nebo, když přímé hodnocení povrchu není možné na replice povrchu. ČSN EN ISO 8503-4 (03 8223) byla vydána v únoru 1997.

Označení ČSN EN ISO 8503-4 (038223)
Katalogové číslo 21092
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1997
Datum účinnosti 1. 3. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963210926
Norma byla zrušena k 1. 9. 2012
a nahrazena ČSN EN ISO 8503-4 (038223)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 8503-1 (038223)
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 1: Specifikace a definice pro hodnocení otryskaných povrchů s pomocí ISO komparátorů profilu povrchu

ČSN EN ISO 8503-2 (038223)
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 2: Hodnocení profilu povrchu otryskané oceli komparátorem

ČSN EN ISO 8503-3 (038223)
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 3: Postup kalibrace ISO komparátorů profilu povrchu a stanovení profilu povrchu mikroskopem

ČSN EN ISO 8503-5 (038223)
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 5: Určení profilu povrchu páskou metodou repliky