ČSN EN 3-1 (389100) Zrušená norma

Přenosné hasicí přístroje. Část 1: Názvy, doby činnosti, zkušební objekty pro třídu požáru A a B

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 3-1:1996. EN 3 zahrnuje následující části: Část 1: Názvy - Doba činnosti - Zkušební objekty pro třídy požárů A a B. Část 2: Zkouška těsnosti - Zkouška elektrické vodivosti - Zkouška odolnosti proti vibracím - Zvláštní ustanovení, Část 3: Konstrukční provedení - Pevnost v tlaku - Mechanické zkoušky. Část 4: Množství náplně - Minimální požadavky na hasicí schopnost. Část 5: Dodatečné požadavky a zkoušky. Část 6: Ustanovení pro atestaci shody přenosných hasicích přístrojů podle EN 3 část 1 až 5. Tato první část normy stanoví názvy přenosných hasicích přístrojů, jejich doby činnosti, zbytkové náplně a zkoušky hasicí schopnosti. Normalizovány jsou kapitoly: 4 - Názvy hasicích přístrojů, 5 - Požadavky na hasicí přístroje a jejich zkoušení, 6 - Doba činnosti a zbytková náplň, 7 - Zkoušky hasicí schopnosti. ČSN EN 3-1 (38 9100) byla vydána v únoru 1997. Nahradila požadavky týkající se názvů hasicích přístrojů, jejich dob činnosti, zkušebních objektů pro třídy požáru A a B v ČSN 38 9100. Po vydání všech částí ČSN EN 3 bude ČSN 38 9100 z 11.6.1982 nahrazena v plném rozsahu.

Označení ČSN EN 3-1 (389100)
Katalogové číslo 21062
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1997
Datum účinnosti 1. 3. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963210629
Změny a opravy UR 4.97
Norma byla zrušena k 1. 10. 2004
a nahrazena ČSN EN 3-7 (389100)
Tato norma nahradila ČSN 38 9100 (389100) z listopadu 1983
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 3-10 (389100)
Přenosné hasicí přístroje - Část 10: Ustanovení pro hodnocení shody přenosného hasicího přístroje podle EN 3-7

ČSN EN 3-7 +A1 (389100)
Přenosné hasicí přístroje - Část 7: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody

ČSN EN 3-8 (389100)
Přenosné hasicí přístroje - Část 8: Doplňující požadavky k EN 3-7 na konstrukční provedení, pevnost v tlaku a mechanické zkoušky hasicích přístrojů s nejvyšším dovoleným tlakem 30 bar

ČSN EN 3-9 (389100)
Přenosné hasicí přístroje - Část 9: Doplňující požadavky k EN 3-7 na pevnost v tlaku hasicích přístrojů CO₂