ČSN 36 5601-2 (365601) Zrušená norma

Světelná signalizační zařízení. Technické a funkční požadavky. Část 2: Světelná signalizační zařízení pro zvýraznění nebezpečných míst

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma stanoví základní požadavky na funkční, světelně technické a barevné vlastnosti světelných signalizačních zařízení pro zvýraznění nebezpečných míst (dále jen výstražná SSZ) a to na pozemních komunikacích (staveniště, překážky silničního provozu, částečné uzavírky, usměrnění provozu) a na pomalu se pohybujících vozidlech údržby pozemních komunikací (světelná zábrana). Těchto výstražných SSZ se používá většinou ve spojení s dopravní značkou nebo dopravním zařízením (zábrany, směrovací desky, dopravní kužele apod.). Umístění a použití návěstidel stanoví ČSN 73 6021. Tato norma se nevztahuje na zvláštní výstražná světla vozidel ve smyslu vyhlášky MD ČR č. 102/95 Sb.

Označení ČSN 36 5601-2 (365601)
Katalogové číslo 20914
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 2. 1997
Datum účinnosti 1. 3. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963209142
Norma byla zrušena k 1. 11. 2001
a nahrazena ČSN EN 12352 (737043)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 36 5601-1 (365601)
Světelná signalizační zařízení. Technické a funkční požadavky. Část 1: Světelná signalizační zařízení pro řízení silničního provozu

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 365601-2
  • ČSN 36 56 01-2