ICS 13.320 - Poplachové a výstražné systémy

ČSN ISO 8201 (011624) - prosinec 1993

Akustika. Akustický nouzový evakuační signál

125 Kč

ČSN ISO 13475-1 (011641) - červenec 2001

Akustika - Stacionární zvuková varovná zařízení používaná ve venkovních prostorech - Část 1: Provozní měření k určení veličin emise zvuku

340 Kč

ČSN EN 62682 (180041) - srpen 2015

Řízení signalizace pro průmyslové procesy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 81-28 +AC (274003) - srpen 2019 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů

230 Kč

ČSN EN 81-58 (274003) - leden 2019 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří

350 Kč

ČSN EN 16683 (280020) - červenec 2016

Železniční aplikace - Tísňová volání a komunikační zařízení - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17355 (281561) - duben 2021 nové vydání

Drážní aplikace - Komunikační zařízení pro městské dráhy - Systémové požadavky

190 Kč

ČSN EN 16334 (284045) - únor 2015

Železniční aplikace - Systém nouzové signalizace pro cestující - Systémové požadavky

350 Kč

ČSN EN 16334-2 (284045) - srpen 2020

Železniční aplikace - Systém nouzové signalizace pro cestující - Část 2: Systémové požadavky na městských drahách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60079-29-4 (332320) - listopad 2010

Výbušné atmosféry - Část 29-4: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů s otevřenou cestou

350 Kč

ČSN EN 50130-4 ed. 2 (334590) - květen 2012 aktuální vydání

Poplachové systémy - Část 4: Elektromagnetická kompatibilita - Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a systémů CCTV, kontroly vstupu a přivolání pomoci

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.15t

405 Kč

ČSN EN 50130-5 ed. 2 (334590) - květen 2012 aktuální vydání

Poplachové systémy - Část 5: Metody zkoušek vlivu prostředí

350 Kč

ČSN EN 50134-1 (334590) - březen 2003

Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 1: Systémové požadavky

190 Kč

ČSN CLC/TS 50131-11 (334591) - květen 2013

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 11: Tísňová zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.14t

415 Kč

ČSN CLC/TS 50131-12 (334591) - leden 2017

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 12: Metody a požadavky pro nastavování stavu střežení a klidu poplachových zabezpečovacích systémů (IAS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN CLC/TS 50131-2-11 (334591) - září 2017

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-11: Detektory narušení - ALDDR

440 Kč

ČSN CLC/TS 50131-2-9 (334591) - červenec 2017

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-9: Detektory narušení - Aktivní detektory s infračervenými paprsky

350 Kč

ČSN CLC/TS 50131-5-1 (334591) - srpen 2021

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 5-1: Propojení - Požadavky pro drátová propojení I&HAS zařízení umístěných ve střežených prostorech

340 Kč

ČSN CLC/TS 50131-5-4 (334591) - duben 2013

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 5-4: Zkoušky systémové kompatibility I&HAS zařízení nacházejících se ve střežených prostorech

230 Kč

ČSN CLC/TS 50131-9 (334591) - červenec 2015

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 9: Verifikace poplachu - Metody a principy

340 Kč

ČSN EN 50131-10 (334591) - únor 2015

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 10: Aplikace specifických požadavků na komunikátor ve střeženém prostoru (SPT)

230 Kč

ČSN EN 50131-13 (334591) - listopad 2020

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 13: Pyrotechnická zatemňovací bezpečnostní zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.21t

370 Kč

ČSN EN 50131-2-10 (334591) - únor 2019

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-10: Detektory narušení - Detektory stavu otevření (magnetické kontakty)

350 Kč

ČSN EN 50131-2-3 (334591) - duben 2009

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-3: Požadavky na mikrovlnné detektory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.14t

415 Kč

ČSN EN 50131-2-5 (334591) - duben 2009

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-5: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a ultrazvukové detektory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.14t

505 Kč

ČSN EN 50131-2-6 (334591) - duben 2009

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-6: Detektory otevření (magnetické kontakty)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.14t

405 Kč

ČSN EN 50131-2-7-1 (334591) - červenec 2013

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-1: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (akustické)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.14t, Z1 9.14t, A2 11.16t

755 Kč

ČSN EN 50131-2-7-2 (334591) - červenec 2013

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-2: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (pasivní)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.14t, Z1 9.14t, A2 11.16t

755 Kč

ČSN EN 50131-2-7-3 (334591) - červenec 2013

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-3: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (aktivní)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.14t, Z1 9.14t, A2 11.16t

755 Kč

ČSN EN 50131-2-8 (334591) - srpen 2017

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-8: Detektory narušení - Otřesové detektory

440 Kč

ČSN EN 50131-4 (334591) - březen 2010

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 4: Výstražná zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.19t

Norma bude zrušena k 31. prosinci 2021 (přejít na náhradu).

382 Kč

ČSN EN 50131-4 ed. 2 (334591) - říjen 2019 aktuální vydání

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 4: Výstražná zařízení

350 Kč

ČSN EN 50131-8 (334591) - březen 2010

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 8: Zamlžovací bezpečnostní zařízení/systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.19t

Norma bude zrušena k 18. únoru 2022 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 50131-8 ed. 2 (334591) - říjen 2019 aktuální vydání

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 8: Zamlžovací bezpečnostní zařízení

340 Kč

ČSN EN 62676-1-2 (334592) - srpen 2014

Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 1-2: Systémové požadavky - Výkonové požadavky na video přenos

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.15t

570 Kč

ČSN EN 62676-4 (334592) - březen 2016

Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 4: Pokyny pro aplikace

570 Kč

ČSN EN IEC 62676-2-31 (334592) - únor 2020

Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-31: Živé vysílání a řízení založené na webových službách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 050 Kč

ČSN EN IEC 62676-2-32 (334592) - únor 2020

Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-32: Záznamové řízení a přehrávání založené na webových službách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN IEC 62676-5 (334592) - březen 2019

Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 5: Specifikace dat a kvalita obrazu pro kamerová zařízení

770 Kč

TNI 33 4592 (334592) - březen 2014

Poplachové systémy a EPS - Požadavky na přenos zpráv ze střežených objektů pomocí internet protokolu

440 Kč

ČSN EN 60839-11-1 (334593) - únor 2014

Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-1: Elektronické systémy kontroly vstupu - Požadavky na systém a komponenty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.15t

570 Kč

ČSN EN 60839-11-2 (334593) - březen 2016

Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-2: Elektronické systémy kontroly vstupu - Pokyny pro aplikace

350 Kč

ČSN EN 60839-11-31 (334593) - červenec 2017

Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-31: Elektronické systémy kontroly vstupu - Implementace IP interoperability na základě webových služeb - Základní specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN EN 60839-11-32 (334593) - červenec 2017

Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-32: Elektronické systémy kontroly vstupu - Implementace IP interoperability na základě webových služeb - Specifikace systému kontroly vstupu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 60839-11-5 (334593) - květen 2021 nové vydání

Poplachové a elektronické bezpečností systémy - Část 11-5: Elektronické systémy kontroly vstupu - Komunikační protokol řízení přístupu (OSDP)

590 Kč

ČSN CLC/TS 50134-9 (334594) - leden 2019

Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 9: Komunikační protokol IP

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 50134-2 ed. 2 (334594) - červen 2018 aktuální vydání

Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 2: Aktivační zařízení

350 Kč

ČSN EN 50134-3 ed. 2 (334594) - leden 2013 aktuální vydání

Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 3: Místní jednotka a kontrolér

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.16t

370 Kč

ČSN EN 50134-5 (334594) - červenec 2005

Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 5: Propojení a komunikace

230 Kč

ČSN EN 50134-7 (334594) - listopad 2017

Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 7: Pokyny pro aplikace

230 Kč

ČSN CLC/TS 50136-4 (334596) - listopad 2005

Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 4: Indikační a ovládací zařízení používaná v poplachových přijímacích centrech

340 Kč

ČSN CLC/TS 50136-7 (334596) - prosinec 2017 aktuální vydání

Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 7: Pokyny pro aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN CLC/TS 50136-9 (334596) - červenec 2021 nové vydání

Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 9: Požadavky na obecný protokol pro přenos poplachu s využitím internetového protokolu (IP)

550 Kč

ČSN EN 50136-1 (334596) - říjen 2012

Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 1: Obecné požadavky na poplachové přenosové systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.19t

540 Kč

ČSN EN 50136-2 (334596) - červenec 2014

Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 2: Požadavky na komunikátor ve střeženém prostoru (SPT)

340 Kč

ČSN EN 50136-3 (334596) - červenec 2014

Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 3: Požadavky na komunikátor přijímacího centra (RCT)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.21t

530 Kč

ČSN CLC/TS 50398 (334597) - říjen 2009 aktuální vydání

Poplachové systémy - Kombinované a integrované systémy - Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.18t

262 Kč

ČSN CLC/TS 50661-1 (334597) - červen 2018

Poplachové systémy - Vnější perimetr zabezpečovacích systémů - Část 1: Systémové požadavky

550 Kč

ČSN EN 50398-1 (334597) - duben 2018

Poplachové systémy - Kombinované a integrované poplachové systémy - Část 1: Obecné požadavky

340 Kč

ČSN EN 50695 (334597) - říjen 2021

Veřejně adresované - obecné - nouzové poplachové systémy, komunikační systémy pro námořní aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 62820-1-1 (334597) - září 2017 aktuální vydání

Komunikační systémy budov - Část 1-1: Systémové požadavky - Obecně

440 Kč

ČSN EN 62820-1-2 (334597) - březen 2018

Komunikační systémy budov - Část 1-2: Systémové požadavky - Komunikační systémy budov s využitím internetového protokolu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 62820-2 (334597) - únor 2019 aktuální vydání

Komunikační systémy budov - Část 2: Požadavky na pokročilé zabezpečení komunikačních systémů budov (ASBIS)

350 Kč

ČSN EN IEC 62820-3-1 (334597) - říjen 2018

Komunikační systémy budov - Část 3-1: Pokyny pro aplikace - Obecně

230 Kč

ČSN EN IEC 62820-3-2 (334597) - prosinec 2018

Komunikační systémy budov - Část 3-2: Pokyny pro aplikace - Pokročilé zabezpečovací komunikační systémy budov (ASBIS)

550 Kč

ČSN EN 50518 (334599) - leden 2020

Dohledová a poplachová přijímací centra

440 Kč

ČSN EN 50518-1 ed. 2 (334599) - září 2014

Dohledová a poplachová přijímací centra - Část 1: Umístění a konstrukční požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.20t

Norma bude zrušena k 6. únoru 2022 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 50518-2 ed. 2 (334599) - září 2014

Dohledová a poplachová přijímací centra - Část 2: Technické požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.20t

Norma bude zrušena k 6. únoru 2022 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 50518-3 ed. 2 (334599) - září 2014

Dohledová a poplachová přijímací centra - Část 3: Postupy a požadavky na provoz

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.20t

Norma bude zrušena k 6. únoru 2022 (přejít na náhradu).

222 Kč

ČSN P CEN/TS 54-32 (342710) - září 2015

Elektrická požární signalizace - Část 32: Projektování, montáž, uvedení do provozu, používání a údržba hlasových výstražných systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN 34 2720 (342720) - únor 1968

Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro světelná volací zařízení a zařízení dorozumívací

125 Kč

ČSN EN 62080 (354112) - září 2010

Přístroje se zvukovou signalizací pro domovní a podobné účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A2 1.16t

715 Kč

ČSN EN 50849 (368012) - říjen 2017

Nouzové zvukové systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.18t

360 Kč

ČSN EN 50104 ed. 3 (378330) - duben 2011

Elektrická zařízení pro detekci a měření kyslíku - Požadavky na provedení a metody zkoušek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.20t

Norma bude zrušena k 26. srpnu 2022 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 50104 ed. 4 (378330) - červen 2020

Elektrická zařízení pro detekci a měření kyslíku - Požadavky na provedení a metody zkoušek

350 Kč

ČSN EN 50676 (378340) - říjen 2020

Elektrická zařízení používaná pro detekci a měření koncentrace chladicích plynů - Funkční požadavky a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 50270 ed. 3 (378360) - září 2015

Elektromagnetická kompatibilita - Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.16t

360 Kč

ČSN EN 50194-1 (378370) - červen 2009

Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Část 1: Zkušební metody a funkční požadavky

340 Kč

ČSN EN 50194-2 (378370) - únor 2007

Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích v rekreačních vozidlech a podobných prostorech - Dodatečné zkušební metody a funkční požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.17t, Z1 1.20t

Norma bude zrušena k 18. březnu 2022 (přejít na náhradu).

452 Kč

ČSN EN 50194-2 ed. 2 (378370) - leden 2020 aktuální vydání

Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích v rekreačních vozidlech a podobných prostorech - Dodatečné zkušební metody a funkční požadavky

340 Kč

ČSN EN 50244 ed. 2 (378371) - prosinec 2016 aktuální vydání

Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 50291-1 ed. 2 (378372) - září 2018 aktuální vydání

Detektory plynů - Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorách - Část 1: Metody zkoušek a funkční požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.21t

460 Kč

ČSN EN 50291-2 (378372) - leden 2011

Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorech - Část 2: Elektrická zařízení pro pevné instalace v rekreačních vozidlech a podobných prostorech, včetně rekreačních plavidel - Dodatečné metody zkoušek a funkční požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.20t

Norma bude zrušena k 26. dubnu 2022 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 50291-2 ed. 2 (378372) - březen 2020 aktuální vydání

Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorách - Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích na rekreačních vozidlech a podobných prostorách, včetně rekreačních plavidel - Dodatečné metody zkoušek a funkční požadavky

230 Kč

ČSN EN 50292 ed. 2 (378373) - červen 2014 aktuální vydání

Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných budovách, karavanech a na lodích - Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu

230 Kč

ČSN EN 50271 ed. 3 (378380) - listopad 2018

Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku - Požadavky a zkoušky pro zařízení používající software a/nebo digitální technologie

350 Kč

ČSN EN 50402 ed. 2 (378381) - prosinec 2017 aktuální vydání

Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých a toxických plynů nebo par nebo kyslíku - Požadavky na funkční bezpečnost systémů detekce plynů

590 Kč

ČSN EN 50379-1 ed. 2 (378390) - leden 2013 aktuální vydání

Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 1: Obecné požadavky a metody zkoušek

350 Kč

ČSN EN 50379-2 ed. 2 (378390) - leden 2013 aktuální vydání

Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 2: Funkční požadavky na zařízení určená pro úřední kontroly a hodnocení

190 Kč

ČSN EN 50379-3 ed. 2 (378390) - leden 2013 aktuální vydání

Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 3: Funkční požadavky na zařízení určená pro neúřední servisní použití pro plynová topná zařízení

190 Kč

ČSN EN 50543 (378391) - listopad 2011

Elektronická přenosná a přemístitelná zařízení pro detekci a měření oxidu uhličitého a/nebo oxidu uhelnatého ve vzduchu ve vnitřních prostorách - Požadavky a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 12259-3 (389210) - duben 2001

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 3: Suché ventilové stanice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.02t, A2 5.06t

665 Kč

ČSN EN 12259-4 (389210) - duben 2001

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 4: Poplachové zvony

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.02t

420 Kč

ČSN EN 12094-12 (389231) - listopad 2003

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 12: Požadavky a zkušební metody pro pneumatická poplachová zařízení

230 Kč

ČSN EN 15964 (704240) - srpen 2011

Přístroje pro dechovou zkoušku na alkohol pro opakované použití - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16280 (704241) - duben 2013

Přístroje pro dechovou zkoušku na alkohol pro běžnou potřebu - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 73 0875 (730875) - duben 2011 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení

230 Kč

ČSN EN ISO 7731 (833591) - duben 2009 aktuální vydání

Ergonomie - Výstražné signály pro veřejné a pracovní prostory - Sluchové výstražné signály

340 Kč

ČSN EN 45544-1 (833635) - srpen 2015 aktuální vydání

Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 1: Obecné požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 45544-2 (833635) - srpen 2015 aktuální vydání

Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 2: Funkční požadavky na přístroje používané pro měření koncentrací v oblasti limitních hodnot

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 45544-3 (833635) - srpen 2015 aktuální vydání

Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 3: Funkční požadavky na přístroje používané pro měření koncentrací vysoko nad limitními hodnotami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 45544-4 (833635) - září 2016 aktuální vydání

Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 4: Pokyny pro volbu, instalaci, použití a údržbu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 45502-2-3 (853000) - srpen 2010

Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky - Část 2-3: Zvláštní požadavky na kochleární a sluchové systémy implantátů mozkového kmenu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

TNI ETSI TR 102 299 V1.2.1 (870002) - duben 2012

Komunikace za mimořádných okolností (EMTEL) - Soubor evropských regulačních textů a orientací

340 Kč