Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN P ENV 1991-2-3 (730035) Zrušená norma

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-3: Zatížení konstrukcí. Zatížení sněhem

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 7300 Navrhování staveb, všeobecně

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Anotace obsahu normy

Norma je identická s ENV 1991-2-3:1995. Tato předběžná ČSN je určena pro ověření a k připomínkám. Lze ji použít jako alternativní předpis k ČSN 73 0035. Připomínky a návrhy na zlepšení lze uplatnit u Českého normalizačního institutu. Tato část ENV 1991 poskytuje obecné pojmy a zásady pro navrhování konstrukcí pozemních a inženýrských staveb, včetně geotechnických hledisek a musí se používat ve spojení s ENV 1992 až 1999. Lze ji používat jako podklad pro navrhování konstrukcí, které nejsou zahrnuty v ENV 1992 až 1999, v nichž se uplatňují jiné materiály nebo jiná návrhová zatížení konstrukcí, rovněž zahrnuje konstrukční návrh pro stav během výstavby a pro dočasné konstrukce. Není přímo určena k hodnocení existujících staveb, pro návrh oprav a rekonstrukcí nebo pro posouzení při změně účelu užití konstrukce. Nepokrývá zvláštní návrhové situace,které vyžadují neobvyklé rozbory spolehlivosti, jako například konstrukce jaderných elektráren, pro něž je třeba používat speciální postupy. Za pozornost v této normě stojí mapa sněhových oblastí na území ČR a charakteristické hodnoty zatížení sněhem v členských zemích CEN. ČSN P ENV 1991-2-3 (73 0035) byla vydána v únoru 1997.

Označení ČSN P ENV 1991-2-3 (730035)
Katalogové číslo 21082
Cena 770 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 2. 1997
Datum účinnosti 1. 3. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 68 stran formátu A4
EAN kód 8590963210827
Změny a opravy Z1 10.06t
Norma byla zrušena k 1. 1. 2009
a nahrazena ČSN EN 1991-1-3 (730035)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN 1991-1-1 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1991-1-1/NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings

ČSN EN 1991-1-2 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru

ČSN EN 1991-1-2/NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: General actions - Actions on structures exposed to fire

ČSN EN 1991-1-3 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-3 ed. 2 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-3 NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads

ČSN EN 1991-1-4 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

ČSN EN 1991-1-4 ed. 2 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

ČSN EN 1991-1-4/NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: General actions - Wind loads