ČSN EN 470-1 (832740) Zrušená norma

Ochranné oděvy pro použití při svařování a podobných postupech. Část 1: Všeobecné požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 470-1:1995. Tato první část normy stanoví zkušební metody a všeobecné požadavky pro ochranné oděvy pro pracovníky zabývající se svařováním a podobnými postupy s porovnatelnými riziky. Tyto ochranné oděvy jsou určeny k ochraně uživatele proti malým rozstříknutým částicím roztaveného kovu, krátkodobému styku s plamenem a ultrafialovému záření, a k nošení při okolní teplotě nepřetržitě po dobu až 8 hodin. Doplňující požadavky týkající se určitých zvláštních druhů svářečských postupů budou zahrnuty do dalších částí této normy. Normalizovány jsou: provedení, všeobecné požadavky na vnější materiály, zvláštní bezpečnostní požadavky (čl.6.1 Šíření plamene a čl.6.2 Působení částic roztaveného kovu), zkoušení, značení a návod k použití. V kapitole 6 (značení) je normalizován pikrogram (symbol) oděvů proti teplu a ohni. ČSN EN 470-1 (83 2740) byla vydána v únoru 1997.

Označení ČSN EN 470-1 (832740)
Katalogové číslo 21029
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1997
Datum účinnosti 1. 3. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963210292
Změny a opravy A1 2.99t
Norma byla zrušena k 1. 5. 2008
a nahrazena ČSN EN ISO 11611 (832740)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)