ČSN EN 608 (470194) Zrušená norma

Zemědělské a lesnické stroje. Přenosné řetězové pily. Bezpečnost

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 608:1994. Stanoví bezpečnostní požadavky a jejich prověřování pro provedení a konstrukci přenosných řetězových pil se spalovacím motorem, obsluhovaných jedním pracovníkem. Norma popisuje metody pro odstranění nebo snížení rizik v souvislosti s používáním řetězových pil. Kromě toho uvádí informace o bezpečné práci, které musí poskytovat výrobce. Norma však neuvádí žádné technické požadavky ke snížení emise hluku a vibrací. Různá opatření ke snížení tohoto ohrožení jsou většinou obsažena ve sbírkách předpisů, které může výrobce použít nebo jsou k dispozici v odborné literatuře nebo na odborných pracovištích. Seznam závažných rizik, která vyžadují opatření k jejich snížení je uveden v příloze A. Hlediska ochrany životního prostředí nejsou v této v normě vzata v úvahu. Tato norma platí pro stroje, které byly vyrobeny po datu vydání této normy. Bezpečnostními požadavky se zabývá kapitola 4, která má v úvodu tuto: Poznámku: "Bezpečný provoz řetězových pil závisí na bezpečnostních požadavcích popsaných v této kapitole a na bezpečném postupu práce, do kterého patří i používání osobních ochranných prostředků jako jsou ochranné rukavice, chrániče nohou, vysoké boty, ochranné brýle a chrániče sluchu." Dále v článku 4.9 - Emise hluku uvádí: "Vážené hladiny akustického tlaku, které působí na sluch obsluhy, musí být měřeny podle EN 27182 (V ČR ČSN ISO 7182). Hladiny akustického výkonu řetězové pily musí být měřeny podle ISO/DIS 9207. (V ČR k 1.3.1997 nezavedena.) Dovolené hodnoty akustických tlaků jsou uvedeny v tabulce 1. Tabulka 1 - Dovolené hodnoty akustických tlaků +-----------------------------------------------------+ ¦ ¦Objem válce motoru cm3 ¦ ¦ +--------------------------¦ ¦Provozní režim ¦ <=40 ¦ >40 do 80 ¦ >80 ¦ ¦--------------------------+------+-------------+-----¦ ¦Chod na volnoběh dB (A) ¦ 85 ¦ 85 ¦ 85 ¦ +--------------------------+------+-------------+-----¦ ¦Chod naprázdno dB (A) ¦ 102 ¦ 105 ¦ - ¦ +--------------------------+------+-------------+-----¦ ¦Plné zatížení dB (A) ¦ 100 ¦ 103 ¦ 105 ¦ +-----------------------------------------------------+ Tyto dovolené hodnoty nepředstavují mezní hodnoty expozice pro obsluhu, ale hodnoty emise, kterou vytváří stroj za stanovených podmínek zkoušky (např. otáčky , zatížení a použitý materiál), a které odpovídají měřením příslušných hladin hluku. Poznámka: Dovolené hodnoty akustického tlaku, podle tabulky 1, nejsou překážkou inovace a neměly by zabraňovat dosažení příznivějších hodnot. Z těchto důvodů je bude třeba revidovat s postupem technického rozvoje a pokroku v této oblasti." Článek 4.10 - Vibrace uvádí: "Měření a výpočet celkové vážené hladiny zrychlení vibrací musí být provedeny podle (ČSN) ISO 7505. Dovolené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 2. Tabulka 2 - Dovolené hodnoty vibrací +---------------------------------------------------------------+ ¦ ¦Chod na volnoběh¦Chod naprázdno¦Plné ¦ ¦Objem válce motoru ¦ m.s-2 ¦ m.s-2 ¦zatí- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦žení ¦ ¦ ¦ ¦ ¦m.s-2 ¦ +-----------------------+----------- -----+--------------+-------¦ ¦<= 80cm3¦Přední rukojeť¦ 12,5 ¦ 12,5 ¦ 12,5 ¦ ¦ +--------------+----------------+--------------+-------¦ ¦ ¦Zadní rukojeť ¦ - ¦ 12,5 ¦ 12,5 ¦ +--------+--------------+----------------+--------------+-------¦ ¦<= 80cm3¦Přední rukojeť¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ ¦ ¦ +----------------+--------------+-------¦ ¦ ¦Zadní rukojeť ¦ - ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ +---------------------------------------------------------------+ Tyto dovolené hodnoty nepředstavují mezní hodnoty expozice pro obsluhu, ale hodnoty emise, kterou vytváří stroj za stanovených podmínek zkoušky (například otáčky, zatížení a použitý materiál) a které odpovídají měřením příslušných hladin vibrací. Poznámka: Dovolené hodnoty vibrací, podle tabulky 2, nejsou překážkou inovace a neměly by zabraňovat dosažení příznivějších hodnot. Z těchto důvodů je bude třeba revidovat s postupem technického rozvoje a pokroku v této oblasti. Vedle těchto hygienických parametrů jsou normalizovány i mnohé bezpečnostní, např.: ochrana proti mechanickému úrazu, ochrana proti úrazu elektrickým proudem, ochrana před stykem s horkými částmi apod. Vedle bezpečnostních požadavků v kapitole 4 jsou normalizovány dále zejména: prověřování bezpečnostních požadavků (kapitola 5), informace pro používání (kapitola 6). Za pozornost stojí informativní příloha A se seznamem rizik. ČSN EN 608 (47 0194) byla vydána v únoru 1997.

Označení ČSN EN 608 (470194)
Katalogové číslo 20716
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1997
Datum účinnosti 1. 3. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963207162
Norma byla zrušena k 1. 12. 2004
a nahrazena ČSN EN ISO 11681-1 (470195)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)