1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN EN 381-5 (832770) Zrušená norma

Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil. Část 5: Požadavky pro ochranu nohou

ČSN EN 381-5 Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil. Část 5: Požadavky pro ochranu nohou
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 381-5:1995. Tato norma je částí řady norem, které se týkají osobních ochranných pracovních prostředků, chránících proti rizikům vyplývajícím z používání ručních řetězových pil. (ČSN) EN 381 zahrnuje konkrétně tyto části: Část 1: Zařízení ke zkoušení odolnosti proti pořezání řetězovou pilou, část 2: Zkušební metody pro ochranu nohou, část 3: Zkušební metody pro obuv, část 4: Zkušební metody pro ochranné rukavice proti pořezání řetězovou pilou, část 5: Požadavky na ochranu nohou, část 6: (neuvedena), část 7: Požadavky pro ochranné rukavice proti pořezání řetězovou pilou, část 8: Zkušební metody pro ochranné kamaše proti pořezání řetězovou pilou a část 9: Požadavky pro ochranné kamaše proti pořezání řetězovou pilou. Tato pátá část této evropské normy stanoví různá provedení ochrany nohou proti pořezání ručními řetězovými pilami včetně požadavků na údaje o výrobku, jeho značení a na pokyny pro uživatele. Norma obsahuje následující kapitoly: kapitola 4 Provedení , kapitola 5 Ergonomická hlediska, kapitola 6 Požadavky, kapitola 7 Změny provedení, kapitola 8 Značení, kapitola 9 Návod k používání, kapitola 10 Piktogram. Norma obsahuje několik obrázků stanovené ochranné plochy. Kapitola 5 obsahuje v podstatě "krejčovské" požadavky: provedení bez přívěsků, provedení kolem kolena usnadňující pohyb, mezery mezi rozkrokem a rozparkem apod. ČSN EN 381-5 (83 2770) byla vydána v únoru 1997.

Označení ČSN EN 381-5 (832770)
Katalogové číslo 21034
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1997
Datum účinnosti 1. 3. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963210346
Norma byla zrušena k 1. 5. 2020
a nahrazena ČSN EN ISO 11393-2 (832770)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)