ČSN ISO/IEC 9995-3 (369812) Zrušená norma

Informační technologie. Uspořádání klávesnic pro textové a kancelářské systémy. Část 3: Doplňkové uspořádání abecedně číslicové zóny abecedně číslicového úseku

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO/IEC 9995-3:1994. ISO/IEC se skládá z následujících částí: 1 - Všeobecné principy pro uspořádání klávesnic, 2 - Abecedně číslicový úsek, 3 - Doplňkové uspořádání abecedně číslicové zóny abecedně číslicového úseku, 4 - Číslicový úsek, 5 - Ediční úsek, 6 - Funkční úsek, 7 - Symboly použité pro označení funkcí, 8 - Přiřazení písmen ke klávesám číslicové skupinové klávesnice. V rámci všeobecného předmětu normy, popsaného v části 1 ISO/IEC 9995, tato třetí část ISO/IEC 9995 definuje v kapitole 5 přidělení sady grafických znaků na klávesnici, které pokud se použijí v kombinaci s existující národní verzí uspořádání klávesnice nebo s doplňkovým uspořádáním latinské skupiny definované v kapitole 6 této části, dovoluje zadávání úplného repertoáru grafických znaků, definovaného v ISO/IEC 6937. Poznámka: Úplný repertoár znaků podle ISO/IEC 6937 připouští reprezentaci 40-ti uznávaných evropských jazyků (plus afrikánštiny), které používají modifikací latinské abecedy. Tato část je zejména určena pro aplikace zpracování slov a zpracování textu. ČSN ISO/IEC 9995-3 (36 9812) byla vydána v únoru 1997. Nahradila spolu s normami ČSN ISO/IEC 9995-1 a ČSN ISO/IEC 9995-2 a ČSN ISO/IEC 9995-4 až ČSN ISO/IEC 9995-7 ČSN ISO 4169 z června 1995 a ČSN ISO 8884 z prosince 1993.

Označení ČSN ISO/IEC 9995-3 (369812)
Katalogové číslo 21047
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1997
Datum účinnosti 1. 3. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963210476
Změny a opravy Amd.1 7.01t
Norma byla zrušena k 1. 9. 2003
a nahrazena ČSN ISO/IEC 9995-3 (369812)
Tato norma nahradila ČSN ISO 8884 (369390) z prosince 1993
ČSN ISO 4169 (369503) z června 1995
Dostupnost skladem (tisk na počkání)