ČSN EN ISO/IEC 10536-1 (369741) Zrušená norma

Identifikační karty s integrovanými obvody. Část 1: Fyzikální charakteristiky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část ISO/IEC 10536 stanoví fyzikální charakteristiky bezkontaktních karet s integrovanými obvody (CICC) a vztahuje se na identifikační karty typu ID-1. Tato část ISO/IEC 10536 se vztahuje na karty s integrovanými obvody, které mají fyzikální rozhraní pro vysílání výkonového hodinového signálu a datových signálů do CICC a pro přijímání datových signálů z CICC bez použití vodivých kontaktů; tato část normy nedefinuje princip, počet a umístění bezkontaktních rozhraní. Příloha A obsahuje zkušební metody a kritéria pro převzetí pro některé požadavky.
POZNÁMKA - V budoucnosti mohou být vyvinuty další typy bezkontaktních karet s integrovanými obvody, formáty rozhraní, které nabízejí různé pracovní vzdálenosti, což může vyvolat doplňky k této části ISO/IEC 10536 nebo může vyvolat požadavek na přípravu dalších mezinárodních norem.

Označení ČSN EN ISO/IEC 10536-1 (369741)
Katalogové číslo 21108
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1997
Datum účinnosti 1. 3. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963211084
Norma byla zrušena k 1. 7. 2001
a nahrazena ČSN ISO/IEC 10536-1 (369741)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO/IEC 10536-1 (369741)
Identifikační karty - Bezkontaktní karty s integrovanými obvody - Karty s těsnou vazbou - Část 1: Fyzikální charakteristiky

ČSN ISO/IEC 10536-2 (369741)
Identifikační karty - Bezkontaktní karty s integrovanými obvody - Část 2: Rozměry a umístění vazebních oblastí

ČSN ISO/IEC 10536-3 (369741)
Identifikační karty - Bezkontaktní karty s integrovanými obvody - Část 3: Elektronické signály a procedury resetu