ČSN EN 3-5 (389100) Zrušená norma

Přenosné hasicí přístroje. Část 5: Dodatečné požadavky a zkoušky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 3-5:1996. EN 3 zahrnuje následující části: Část 1: Názvy - Doba činnosti - Zkušební objekty pro třídy požárů A a B. Část 2: Zkouška těsnosti - Zkouška elektrické vodivosti - Zkouška odolnosti proti vibracím - Zvláštní ustanovení, Část 3: Konstrukční provedení - Pevnost v tlaku - Mechanické zkoušky. Část 4: Množství náplně - Minimální požadavky na hasicí schopnost. Část 5: Dodatečné požadavky a zkoušky. Část 6: Ustanovení pro atestaci shody přenosných hasicích přístrojů podle EN 3 část 1 až 5. Tato pátá část normy stanoví účinný rozsah provozních teplot; požadavky na součásti; odolnost vůči korozi; věšáky hasicích přístrojů; označení hasicích přístrojů; periodickou kontrolu. Poznámka 1: Údaje o vhodnosti hasicího přístroje pro hašení požárů plynů stanoví výrobce a platí pouze pro práškové hasicí přístroje.
Poznámka 2: Hašení požárů kovů je tak specifickou záležitostí (s ohledem na samotný kov, jeho tvar, vývoj požáru atd), že není možné stanovit representativní zkušební objekt. Normalizovány jsou (vedle předmětu normy a normativních odkazů), tyto kapitoly: 3 - Účinný rozsah provozních teplot a pevnost mechanicky namáhaných součástí, 4 - Požadavky na součásti, 5 - Odolnost vůči korozi, 6 - Věšák hasicího přístroje, 7 - Označení hasicího přístroje, 8 - Pravidelná kontrola. V normativní příloze A je Rozsah provozních teplot, v normativní příloze B je Měření síly a energie, v normativní příloze D je Destrukční přetlak pro hadice a spojovací systémy, v normativní příloze E je Zkouška zařízené pro odstavení, v normativní příloze F je Zkouška rázem, v normativní příloze G je Zkouška proudnice, v normativní příloze H je Odolnost vůči korozi a v normativní příloze J je Piktogram jednotlivých tříd požárů. Dále v informativní příloze C je Příklad spouštěcího a přerušovacího mechanismu zařízení a konečně v informativní příloze I je Popis. ČSN EN 3-5 (38 9100) byla vydána v únoru 1997.

Označení ČSN EN 3-5 (389100)
Katalogové číslo 21065
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 2. 1997
Datum účinnosti 1. 3. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963210650
Norma byla zrušena k 1. 10. 2004
a nahrazena ČSN EN 3-7 (389100)
Tato norma nahradila ČSN 38 9100 (389100) z listopadu 1983
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 3-10 (389100)
Přenosné hasicí přístroje - Část 10: Ustanovení pro hodnocení shody přenosného hasicího přístroje podle EN 3-7

ČSN EN 3-7 +A1 (389100)
Přenosné hasicí přístroje - Část 7: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody

ČSN EN 3-8 (389100)
Přenosné hasicí přístroje - Část 8: Doplňující požadavky k EN 3-7 na konstrukční provedení, pevnost v tlaku a mechanické zkoušky hasicích přístrojů s nejvyšším dovoleným tlakem 30 bar

ČSN EN 3-9 (389100)
Přenosné hasicí přístroje - Část 9: Doplňující požadavky k EN 3-7 na pevnost v tlaku hasicích přístrojů CO₂