Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 3-5 (389100) Zrušená norma

Přenosné hasicí přístroje. Část 5: Dodatečné požadavky a zkoušky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 3891 Požární předpisy, všeobecně, bezpečnost a hasicí přístroje

ICS: 13.220.30 Hasicí zařízení. Hasicí prostředky

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 3-5:1996. EN 3 zahrnuje následující části: Část 1: Názvy - Doba činnosti - Zkušební objekty pro třídy požárů A a B. Část 2: Zkouška těsnosti - Zkouška elektrické vodivosti - Zkouška odolnosti proti vibracím - Zvláštní ustanovení, Část 3: Konstrukční provedení - Pevnost v tlaku - Mechanické zkoušky. Část 4: Množství náplně - Minimální požadavky na hasicí schopnost. Část 5: Dodatečné požadavky a zkoušky. Část 6: Ustanovení pro atestaci shody přenosných hasicích přístrojů podle EN 3 část 1 až 5. Tato pátá část normy stanoví účinný rozsah provozních teplot; požadavky na součásti; odolnost vůči korozi; věšáky hasicích přístrojů; označení hasicích přístrojů; periodickou kontrolu. Poznámka 1: Údaje o vhodnosti hasicího přístroje pro hašení požárů plynů stanoví výrobce a platí pouze pro práškové hasicí přístroje.
Poznámka 2: Hašení požárů kovů je tak specifickou záležitostí (s ohledem na samotný kov, jeho tvar, vývoj požáru atd), že není možné stanovit representativní zkušební objekt. Normalizovány jsou (vedle předmětu normy a normativních odkazů), tyto kapitoly: 3 - Účinný rozsah provozních teplot a pevnost mechanicky namáhaných součástí, 4 - Požadavky na součásti, 5 - Odolnost vůči korozi, 6 - Věšák hasicího přístroje, 7 - Označení hasicího přístroje, 8 - Pravidelná kontrola. V normativní příloze A je Rozsah provozních teplot, v normativní příloze B je Měření síly a energie, v normativní příloze D je Destrukční přetlak pro hadice a spojovací systémy, v normativní příloze E je Zkouška zařízené pro odstavení, v normativní příloze F je Zkouška rázem, v normativní příloze G je Zkouška proudnice, v normativní příloze H je Odolnost vůči korozi a v normativní příloze J je Piktogram jednotlivých tříd požárů. Dále v informativní příloze C je Příklad spouštěcího a přerušovacího mechanismu zařízení a konečně v informativní příloze I je Popis. ČSN EN 3-5 (38 9100) byla vydána v únoru 1997.

Označení ČSN EN 3-5 (389100)
Katalogové číslo 21065
Cena 340 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 2. 1997
Datum účinnosti 1. 3. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963210650
Norma byla zrušena k 1. 10. 2004
a nahrazena ČSN EN 3-7 (389100)
Tato norma nahradila ČSN 38 9100 (389100) z listopadu 1983
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN 3-10 (389100)
Přenosné hasicí přístroje - Část 10: Ustanovení pro hodnocení shody přenosného hasicího přístroje podle EN 3-7

ČSN EN 3-7 +A1 (389100)
Přenosné hasicí přístroje - Část 7: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody

ČSN EN 3-8 (389100)
Přenosné hasicí přístroje - Část 8: Doplňující požadavky k EN 3-7 na konstrukční provedení, pevnost v tlaku a mechanické zkoušky hasicích přístrojů s nejvyšším dovoleným tlakem 30 bar

ČSN EN 3-9 (389100)
Přenosné hasicí přístroje - Část 9: Doplňující požadavky k EN 3-7 na pevnost v tlaku hasicích přístrojů CO₂