ČSN ISO/IEC 9995-2 (369812) Zrušená norma

Informační technologie. Uspořádání klávesnic pro textové a kancelářské systémy. Část 2: Abecedně číslicový úsek

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Změna Amd. 1 normy ISO/IEC 9995-2 Informační technologie - Uspořádání klávesnic pro textové a kancelářské systémy - Část 2: Abecedně číslicový úsek byla připravena společnou technickou komisí ISO/IEC JTC 1 Informační technologie, subkomisí SC 35, Uživatelská rozhraní a byla převzata do souboru ČSN překladem.

Mezinárodní norma ISO/IEC 9995:1994 obsahuje 8 částí: všeobecné principy pro uspořádání klávesnic; abecedně číslicový úsek; doplňkové uspořádání abecedně číslicové zóny abecedně číslicového úseku; číslicový úsek; editační úsek; funkční úsek; symboly použité pro reprezentaci funkcí; přidělení písmen ke klávesám číslicové skupinové klávesnice.

V části 2 (Abecedně číslicový úsek) jsou kromě úvodních kapitol následující kapitoly: uspořádání a umístění úseku; rozdělení na zóny; uspořádání a umístění kláves abecedně číslicové zóny abecedně číslicového úseku; funkce abecedně číslicové zóny abecedně číslicového úseku.

V článku 8.3 jsou uvedeny minimální požadavky na funkční klávesy: výběr úrovně 2; tabulace; trvalé přeřaďovače; návrat; zpětný výmaz; označení vrchní strany klávesy.

Změna Amd. 1 této normy doplňuje článek 8.3 o dvě nové funkce: výběr úrovně 3 a výběr skupiny.

Označení ČSN ISO/IEC 9995-2 (369812)
Katalogové číslo 20989
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1997
Datum účinnosti 1. 3. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963209890
Změny a opravy Amd.1 3.01t
Norma byla zrušena k 1. 9. 2003
a nahrazena ČSN ISO/IEC 9995-2 (369812)
Tato norma nahradila ČSN ISO 8884 (369390) z prosince 1993
ČSN ISO 4169 (369503) z června 1995
Dostupnost skladem (tisk na počkání)