ČSN (normy i změny) ze září 1995

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 7873 (010273) - září 1995

Regulační diagramy pro aritmetický průměr s výstražnými mezemi

230 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN 22341 (022109) - září 1995

Spojovací součásti. Čepy s hlavou (ISO 2341:1986)

125 Kč

ČSN EN 28736 (022155) - září 1995

Spojovací součásti. Kuželové kolíky s vnitřním závitem nezakalené (ISO 8736:1986)

125 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN 06 3010 (063010) - září 1995

Tepelné bilance průmyslových palivových pecí pro ohřev a tepelné zpracování kovů

230 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 60382 (180113) - září 1995

Analogový pneumatický signál pro systémy řízení procesů

125 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN 835 (258522) - září 1995

Indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy. Indikátory bez napájení elektrickou energií pracující na principu odparu kapaliny

230 Kč

ČSN ISO 9196 (259385) - září 1995

Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Měření průtoku v podmínkách ledových jevů

230 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2348 (313705) - září 1995

Letectví a kosmonautika. Sestavy lan řízení. Technická specifikace

190 Kč

ČSN EN 2569 (313707) - září 1995

Letectví a kosmonautika. Koncovky a napínáky lan řízení. Technická specifikace

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 50(541) (330050) - září 1995

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 541: Plošné spoje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.15t

405 Kč

ČSN IEC 79-16 (332325) - září 1995

Analyzátorové domky chráněné nuceným větráním

230 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 125100 (345891) - září 1995

Jádra z magnetických oxidů pro indukční cívky. Dílčí specifikace

190 Kč

ČSN IEC 273 (348049) - září 1995

Charakteristiky vnitřních a venkovních staničních podpěrek pro sítě se jmenovitým napětím nad 1000 V

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.07t

460 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60524 (356206) - září 1995

Odporové děliče napětí stejnosměrného proudu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
opr. 5.97, A2 12.98t

355 Kč

ČSN EN 60564 (356410) - září 1995

Můstky k měření odporu stejnosměrným proudem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
opr. 5.97, A2 11.99t

420 Kč

ČSN IEC 651/změna A1 (356870) - září 1995

Zvukoměry

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 61106 (368502) - září 1995

Obrazový kompaktní disk. Metody měření parametrů

440 Kč

ČSN ISO/IEC 9593-1 (369128) - září 1995

Systémy zpracování informací. Počítačová grafika. Programovací hierarchický interakční grafický systém (PHIGS). Část 1: Rozhraní pro jazyk FORTRAN

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 9593-3 (369128) - září 1995

Systémy zpracování informací. Počítačová grafika. Programovací hierarchický interakční grafický systém (PHICS). Část 3: Rozhraní pro jazyk ADA

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 9593-4 (369128) - září 1995

Systémy zpracování informací. Počítačová grafika. Programovací hierarchický interakční grafický systém (PHIGS). Část 4: Rozhraní pro jazyk C

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10034 (420033) - září 1995

Tyče průřezu "I" a "H" z konstrukčních ocelí. Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

190 Kč

ČSN EN 24503 (420874) - září 1995

Slinuté karbidy. Stanovení obsahu kovových prvků rentgenovou fluorescencí v tuhém roztoku (ISO 4503:1978)

190 Kč

ČSN EN 27627-1 (420876) - září 1995

Slinuté karbidy. Chemický rozbor plamenovou atomovou absorpční spektrometrií. Část 1: Všeobecné požadavky (ISO 7627-1:1983)

125 Kč

ČSN EN 27627-2 (420877) - září 1995

Slinuté karbidy. Chemický rozbor plamenovou atomovou absorpční spektrometrií. Část 2: Stanovení vápníku, draslíku, hořčíku a sodíku při obsazích od 0,001% do 0,02% (m/m) (ISO 7627-2:1983)

125 Kč

ČSN EN 27627-3 (420878) - září 1995

Slinuté karbidy. Chemický rozbor plamenovou atomovou absorpční spektrometrií. Část 3: Stanovení kobaltu, železa, manganu a niklu při obsazích od 0,01% do 0,5% (m/m) (ISO 7627-3:1983)

125 Kč

ČSN EN 27627-4 (420879) - září 1995

Slinuté karbidy. Chemický rozbor plamenovou atomovou absorpční spektrometrií. Část 4: Stanovení molybdenu, titanu a vanadu při obsazích od 0,01% do 0,5% (m/m) (ISO 7627-4:1983)

125 Kč

ČSN EN 27627-5 (420880) - září 1995

Slinuté karbidy. Chemický rozbor plamenovou atomovou absorpční spektrometrií. Část 5: Stanovení kobaltu, železa, manganu, molybden, niklu, titanu a vanadu při obsazích od 0,5% do 2% (m/m) (ISO 7627-5:1983)

125 Kč

ČSN EN 27627-6 (420881) - září 1995

Slinuté karbidy. Chemický rozbor plamenovou atomovou absorpční spektrometrií. Část 6: Stanovení chromu při obsazích od 0,01% do 2% (m/m) (ISO 7627-6:1985)

125 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 314-2 (490173) - září 1995

Překližkované desky. Kvalita lepení. Část 2: Požadavky

125 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0130-1 (560130) - září 1995

Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 1: Všeobecná ustanovení

65 Kč

ČSN 56 0130-2 (560130) - září 1995

Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 2: Vzorkování

190 Kč

ČSN 56 0130-3 (560130) - září 1995

Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 3: Stanovení vody

125 Kč

ČSN 56 0130-4 (560130) - září 1995

Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 4: Stanovení popela a jeho podílu nerozpustného v kyselině

125 Kč

ČSN 56 0130-5 (560130) - září 1995

Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 5: Stanovení cukrů

125 Kč

ČSN 56 0130-6 (560130) - září 1995

Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 6: Stanovení tuku

125 Kč

ČSN 56 0130-7 (560130) - září 1995

Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 7: Stanovení titrovatelných kyselin

65 Kč

ČSN 56 0130/změna Z1 (560130) - září 1995

Metody zkoušení cukrářských výrobků

32 Kč

64 Plasty

ČSN 64 0526 (640526) - září 1995 aktuální vydání

Zkoušení plastů. Stanovení součinitele tepelné vodivosti

125 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 65 0202 (650202) - září 1995 aktuální vydání

Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení výdejní čerpací stanice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.99t, Z2 9.12t

437 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN ISO 10365 (668509) - září 1995

Lepidla. Označení hlavních typů porušení lepeného spoje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
opr. 9.95, Z1 11.96t

157 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN 70 3690/změna Z1 (703690) - září 1995

Výrobky ze skla. Dětské sací láhve

Změna byla zrušena k 1. únoru 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 7311/změna Z1 (727311) - září 1995

Výrobky z minerální vlny. Desky z minerální vlny. Technické požadavky

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 623-2 (727512) - září 1995

Speciální technická keramika monolitická keramika. Všeobecné a strukturální vlastnosti. Část 2: Stanovení hustoty a pórovitosti

190 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0542 (730542) - září 1995

Způsob stanovení energetické bilance zasklených ploch obvodového pláště budov

230 Kč

ČSN EN 678 (731351) - září 1995

Stanovení objemové hmotnosti v suchém stavu autoklávovaného pórobetonu

125 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 26777 (757452) - září 1995

Jakost vod. Stanovení dusitanů. Molekulární absorpční spektrofotometrická metoda (ISO 6777:1984)

190 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETS 300 574 (872573) - září 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 576 (872575) - září 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Modulace (GSM 05.04)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 577 (872576) - září 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Opr.C1 11.95t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

52 Kč

ČSN ETS 300 579 (872577) - září 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Synchronizace rádiového subsystému (GSM 05.10)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 580-1 (872578) - září 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Funkce zpracování hovoru na plnou rychlost (GSM 06.01)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 580-2 (872578) - září 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Kódování hovoru na plnou rychlost (GSM 06.10)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 580-3 (872578) - září 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Nahrazování a umlčování ztracených rámců u hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.11)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 580-4 (872578) - září 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Aspekty vytváření hlukového pozadí u hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.12)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 580-5 (872578) - září 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Přerušované vysílání (DTX) u hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.31)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 601 (872593) - září 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Spolupráce veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a veřejné datové sítě s komutací okruhů (CSPDN) (GSM 09.04)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 602 (872594) - září 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Spolupráce veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a veřejné datové sítě s komutací paketů (PSPDN) s přístupem prostřednictvím paketizátoru-depaketizátoru (PAD) (GSM 09.05)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 603 (872595) - září 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Spolupráce veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a veřejné datové sítě s komutací paketů/digitální sítě integrovaných služeb (PSPDN/ISDN) pro podporu služeb s paketovou komutací dat (GSM 09.06)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.96t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

97 Kč

ČSN ETS 300 628 (872596) - září 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Abecedy a specifické jazykové informace (GSM 03.38)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 582 (872605) - září 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Všeobecně k funkcím pro přizpůsobení terminálů (TAF) pro pohyblivé stanice (MS) (GSM 07.01)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 583 (872606) - září 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Funkce přizpůsobení terminálů (TAF) pro služby využívající asynchronních přenosových možností (GSM 07.02)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 604 (872607) - září 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Všeobecné požadavky na spolupráci veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) nebo veřejné komutované telefonní sítě (PSTN) (GSM 09.07)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 343 (877046) - září 1995

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Specifikace signalizační spolupráce pro uživatelskou část ISDN (ISUP) verze 1

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 347-1 (877050) - září 1995

Signalizační protokoly a spojování (SPS). Rozhraní "V" v digitální místní ústředně (LE). Rozhraní V5.2 pro podporu přístupové sítě (AN). Část 1: Specifikace rozhraní V5.2

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.98t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 347-2 (877050) - září 1995

Signalizační protokoly a spojování (SPS). Rozhraní "V" v digitální místní ústředně (LE). Rozhraní V5.2 pro podporu přístupové sítě (AN). Část 2: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.98t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 374-1 (877051) - září 1995

Inteligentní síť (IN). Možnosti inteligentní sítě, soubor 1 (CS 1). Základní aplikační protokol inteligentní sítě (INAP). Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 017 (877548) - září 1995

Koncová zařízení (TE). Zkušební postupy pro teletex

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč