ČSN P ENV 196-4 (722100) Zrušená norma

Metody zkoušení cementu. Část 4: Kvantitativní stanovení hlavních složek

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato čtvrtá část normy je identická s EN 196-4:1993. EN 196 Metody zkoušení cementu obsahuje tyto části: 1 - Stanovení pevnosti, 2 - Chemický rozbor cementu, 3 - Stanovení dob tuhnutí, 4 - Kvantitativní stanovení hlavních složek, 5 - Zkouška pucolanity pucolánových cementů, 6 - Stanovení jemnosti mletí, 7 - Postupy pro odběr a úpravu vzorků cementu a 21 - Stanovení chloridů, oxidu uhličitého a alkálií v cementu. Tato čtvrtá část předběžné normy EN uvádí postup pro kvantitativní stanovení obsahu složek v cementech, odpovídajících ČSN ENV 197-1. V kapitole 6 obsahuje podrobné pokyny pro stanovení složek v cementu chemickými metodami. Počínaje subkapitolou 6.2.4 obsahuje pracovní postupy, které obsahují i upozornění na nebezpečí, vyplývající z práce s chemikáliemi, a to diethylaminem (čl.6.2.4.2) a sirovodíkem (čl.6.2.4.4). Na nebezpečí ostatních složek se nepoukazuje, přestože je předepsáno používat některé nebezpečné chemické sloučeniny (methanol, ether, kyseliny). Postup při provádění normalizovaných zkoušek je podrobně popsán. ČSN P ENV 196-4 (72 2100) byla vydána v září 1995. Nahradila ČSN P ENV 196-4 (72 2100) ze srpna 1993.

Označení ČSN P ENV 196-4 (722100)
Katalogové číslo 17710
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 9. 1995
Datum účinnosti 1. 10. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963177106
Norma byla zrušena k 1. 6. 2008
a nahrazena ČSN P CEN/TR 196-4 (722100)
Tato norma nahradila ČSN P ENV 196-4 (722100) z srpna 1993
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 196-1 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 1: Stanovení pevnosti

ČSN EN 196-10 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 10: Stanovení obsahu ve vodě rozpustného chrómu (Cr6+) v cementu

ČSN EN 196-11 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 11: Stanovení hydratačního tepla - Izotermní vodivostní kalorimetrická metoda

ČSN EN 196-2 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 2: Chemický rozbor cementu

ČSN EN 196-3 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti

ČSN EN 196-5 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 5: Zkoušení pucolanity pucolánových cementů

ČSN EN 196-6 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 6: Stanovení jemnosti mletí

ČSN EN 196-7 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 7: Postupy pro odběr a úpravu vzorků cementu

ČSN EN 196-8 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 8: Stanovení hydratačního tepla - Rozpouštěcí metoda

ČSN EN 196-9 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 9: Stanovení hydratačního tepla - Semiadiabatická metoda

ČSN P CEN/TR 196-4 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 4: Kvantitativní stanovení hlavních složek