Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN P ENV 196-4 (722100) Zrušená norma

Metody zkoušení cementu. Část 4: Kvantitativní stanovení hlavních složek

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 7221 Pojiva na bázi cementu

ICS: 91.100.10 Cement. Sádra. Vápno. Malta

Anotace obsahu normy

Tato čtvrtá část normy je identická s EN 196-4:1993. EN 196 Metody zkoušení cementu obsahuje tyto části: 1 - Stanovení pevnosti, 2 - Chemický rozbor cementu, 3 - Stanovení dob tuhnutí, 4 - Kvantitativní stanovení hlavních složek, 5 - Zkouška pucolanity pucolánových cementů, 6 - Stanovení jemnosti mletí, 7 - Postupy pro odběr a úpravu vzorků cementu a 21 - Stanovení chloridů, oxidu uhličitého a alkálií v cementu. Tato čtvrtá část předběžné normy EN uvádí postup pro kvantitativní stanovení obsahu složek v cementech, odpovídajících ČSN ENV 197-1. V kapitole 6 obsahuje podrobné pokyny pro stanovení složek v cementu chemickými metodami. Počínaje subkapitolou 6.2.4 obsahuje pracovní postupy, které obsahují i upozornění na nebezpečí, vyplývající z práce s chemikáliemi, a to diethylaminem (čl.6.2.4.2) a sirovodíkem (čl.6.2.4.4). Na nebezpečí ostatních složek se nepoukazuje, přestože je předepsáno používat některé nebezpečné chemické sloučeniny (methanol, ether, kyseliny). Postup při provádění normalizovaných zkoušek je podrobně popsán. ČSN P ENV 196-4 (72 2100) byla vydána v září 1995. Nahradila ČSN P ENV 196-4 (72 2100) ze srpna 1993.

Označení ČSN P ENV 196-4 (722100)
Katalogové číslo 17710
Cena 340 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 9. 1995
Datum účinnosti 1. 10. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963177106
Norma byla zrušena k 1. 6. 2008
a nahrazena ČSN P CEN/TR 196-4 (722100)
Tato norma nahradila ČSN P ENV 196-4 (722100) z srpna 1993
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN 196-1 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 1: Stanovení pevnosti

ČSN EN 196-10 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 10: Stanovení obsahu ve vodě rozpustného chrómu (Cr6+) v cementu

ČSN EN 196-11 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 11: Stanovení hydratačního tepla - Izotermní vodivostní kalorimetrická metoda

ČSN EN 196-2 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 2: Chemický rozbor cementu

ČSN EN 196-3 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti

ČSN EN 196-5 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 5: Zkoušení pucolanity pucolánových cementů

ČSN EN 196-6 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 6: Stanovení jemnosti mletí

ČSN EN 196-7 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 7: Postupy pro odběr a úpravu vzorků cementu

ČSN EN 196-8 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 8: Stanovení hydratačního tepla - Rozpouštěcí metoda

ČSN EN 196-9 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 9: Stanovení hydratačního tepla - Semiadiabatická metoda