ČSN ISO 6579 (560088) Zrušená norma

Mikrobiologie. Všeobecné pokyny pro metody průkazu bakterií rodu Salmonella

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6579:1993. V Úvodu normy je upozorněno na to, že - vzhledem k velké různosti výrobků, pro kterém tyto všeobecné pokyny platí - nemusí být (tyto pokyny) ve všech detailech pro některé výrobky vhodné a pro některé jiné výrobky může být nezbytné použít odlišné metody. Kromě toho je na závěr této úvodní části uvedeno toto: Varování: Z hlediska ochrany zdraví laboratorního personálu je nezbytné, aby se zkoušky k průkazu bakterií rodu Salmonella prováděly výhradně v laboratořích k tomu účelu vhodně vybavených, řízených zkušeným mikrobiologem a za podmínky, že s veškerými inkubovanými materiály se nakládá velmi pečlivě. Norma určuje všeobecné pokyny pro metody průkazu bakterií rodu Salmonella. Se zohledněním omezení, která jsou diskutována v úvodu, platí tato norma pro výrobky určené k lidské výživě nebo ke krmení zvířat. Je třeba, aby se zúčastněné strany o inkubační teplotě (35°C nebo 37°C) dohodly a aby byla uvedena v protokolu o zkoušce. Podstata zkoušky a její postup jsou podrobně popsány. ČSN ISO 6579 (56 0088) byla vydána v září 1995. Nahradila ČSN 56 0088 z 2.2.1987.

Označení ČSN ISO 6579 (560088)
Katalogové číslo 18064
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 9. 1995
Datum účinnosti 1. 10. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran
EAN kód 8590963180649
Norma byla zrušena k 1. 2. 1999
a nahrazena ČSN EN 12824 (560088)
Tato norma nahradila ČSN 56 0088 (560088) z září 1987