ČSN EN 26777 (757452)

Jakost vod. Stanovení dusitanů. Molekulární absorpční spektrofotometrická metoda (ISO 6777:1984)

ČSN EN 26777 Jakost vod. Stanovení dusitanů. Molekulární absorpční spektrofotometrická metoda (ISO 6777:1984)
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 26777:1993. Specifikuje molekulární absorpční spektrofotometrickou metodu stanovení dusitanů v pitné, surové a odpadní vodě. Norma popisuje podstatu zkoušky: "Dusitany ve zkoušeném objemu vzorku reagují v přítomnosti kyseliny fosforečné při hodnotě pH 1,9 s 4-aminobenzen-sulfonamidem za vzniku diazoniové soli. Tato sůl tvoří s dihydrochloridem N-(1-naftyl)-1,2-diaminoethanu (přidávaného spolu s 4-aminobenzensulfonamidem) růžové zbarvení. Absorbance zbarvení se měří při 540 nm". Podrobně je popsán postup zkoušky. ČSN EN 26777 (75 7452) byla vydána v září 1995. Nahradila část 23 ČSN 83 0520 z 31.5.1976 a část 24 ČSN 83 0530 z 27.10.1978.

Označení ČSN EN 26777 (757452)
Katalogové číslo 18027
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 9. 1995
Datum účinnosti 1. 10. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963180274
Tato norma nahradila ČSN 83 0530-24 (830530) z září 1980
ČSN 83 0520-23 (830520) z září 1978
Dostupnost skladem (tisk na počkání)