ČSN 83 0530-24 (830530) Zrušená norma

Chemický a fyzikální rozbor povrchové vody. Stanovení dusitanů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro stanovení dusitanů v povrchové vodě fotometrickou metodou a kyselinou sulfanilovou a N-/1-naftyl/-ethylendiaminhydrochloridem. Při rozboru je nutno dodržet ustanovení ČSN 83 0530 část 1 a 2. Podstatou stanovení je diazotace kyseliny sulfanilové přítomnými dusitany a kopulace diazoniové soli s N-/1-naftyl/-ethylendiaminhydrochloridem za vzniku červeného azobarviva. Intenzita zbarvení je přímo úměrná koncentraci dusitanů. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN 83 0530 část 24 byla schválena 27.10.1978 a nabyla účinnosti od 1.10.1980.
"Změnou a)-7/1982" se s účinností od 1.10.1982 provádí v normě drobná změna dvou článků: čl. 6 o kalibračních roztocích a čl.8.
Poznámka: "Změny a)-7/1982" byly vydány k několika částem ČSN 83 0530. Všechny tyto "změny a/", vztahující se k částem 15 až 32 (pokud se jimi vůbec některá z těchto částí mění), byly vydány najednou tiskem a mají 4 strany.

Označení ČSN 83 0530-24 (830530)
Katalogové číslo 5896
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 9. 1980
Datum účinnosti 1. 10. 1980
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany
EAN kód 8590963058962
Norma byla zrušena k 1. 9. 1995
a nahrazena ČSN EN 26777 (757452)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 830530-24
  • ČSN 83 05 30-24