ČSN 72 1017 (721017) Zrušená norma

Stanovení zrnitosti zemin pro geotechniku

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro stanovení zrnitosti zemin, obsahujících částice 0,001 mm a větší. Doplňuje svým zaměřením ČSN 72 1127 a ČSN 72 1183.
Její ustanovení platí pro zemní stavby, stavbu základů, vodní a dopravní stavby a jako podklad pro pojmenování a klasifikaci zemin podle ČSN 72 1001, ČSN 73 1001, popř. ČSN 72 1002 v uvedených oblastech.
Rozbor zrnitosti (zrnitost) popisuje zeminu na základě středního geometrického rozměru její částice. Slouží za základ pro posuzování a pro užitná kritéria zemin.

Označení ČSN 72 1017 (721017)
Katalogové číslo 17986
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 9. 1995
Datum účinnosti 1. 10. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963179865
Změny a opravy Z1 5.05t
Norma byla zrušena k 1. 6. 2006
a nahrazena ČSN CEN ISO/TS 17892-4 (721007)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 72 10 17
  • ČSN 721017
  • ČSN 72 10 17 : 1995
  • ČSN 721017:1995
  • ČSN 72 1017:1995