ČSN EN ISO 17892-4 (721007) Zrušená norma

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 4: Stanovení zrnitosti

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

This part of ISO 17892 specifies a method of determining the particle size distribution of soils.
This part of ISO 17892 is applicable to the laboratory determination of the particle size distribution of a soil test specimen by sieving, or sedimentation, or a combination of both within the scope of geotechnical investigations.
The particle size distribution is one of the most important physical characteristics of soil. Classification of soils is mainly based on the particle size distribution. Many geotechnical and geohydrological properties of soil are related to the particle size distribution.
The particle size distribution provides a description of soil based on a subdivision in discrete classes of particle sizes. The size of each class can be determined by sieving and/or sedimentation. Coarse soils are usually tested by sieving, but fine and mixed soils are usually tested by a combination of sieving and sedimentation, depending on the composition of the soil.
The sieving method described is applicable to all non-cemented soils with particle sizes less than 125 mm. Two sedimentation methods are described: the hydrometer method and the pipette method.
NOTE: This part of ISO 17892 fulfils the requirements of the particle size distribution testing in accordance with EN 1997-2.

Označení ČSN EN ISO 17892-4 (721007)
Katalogové číslo 501649
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 2. 2017
Datum účinnosti 1. 3. 2017
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8596135016495
Norma byla zrušena k 1. 12. 2017
a nahrazena ČSN EN ISO 17892-4 (721007)
Tato norma nahradila ČSN CEN ISO/TS 17892-4 (721007) z dubna 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 17892-1 (721007)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 1: Stanovení vlhkosti

ČSN EN ISO 17892-10 (721007)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 10: Krabicová smyková zkouška

ČSN EN ISO 17892-11 (721007)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 11: Stanovení propustnosti

ČSN EN ISO 17892-12 (721007)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 12: Stanovení meze tekutosti a meze plasticity

ČSN EN ISO 17892-2 (721007)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 2: Stanovení objemové hmotnosti

ČSN EN ISO 17892-3 (721007)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 3: Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic

ČSN EN ISO 17892-5 (721007)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 5: Zkouška stlačitelnosti v edometru postupným přitěžováním

ČSN EN ISO 17892-6 (721007)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 6: Kuželová zkouška

ČSN EN ISO 17892-7 (721007)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 7: Zkouška pevnosti v prostém tlaku

ČSN EN ISO 17892-8 (721007)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 8: Nekonsolidovaná neodvodněná triaxiální zkouška

ČSN EN ISO 17892-9 (721007)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 9: Konsolidovaná triaxiální zkouška v tlaku vodou nasycených zemin