ČSN EN ISO 17892-4 (721007) Aktuální vydání

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 4: Stanovení zrnitosti

ČSN EN ISO 17892-4 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 4: Stanovení zrnitosti
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 17892 určuje metodu pro stanovení zrnitosti zemin.
Tato část ISO 17892 popisuje laboratorní stanovení zrnitosti zemin zkušebního vzorku proséváním nebo sedimentací nebo kombinací těchto metod v rámci rozsahu geotechnických průzkumů.
Zrnitost je jedna z nejdůležitějších fyzikálních vlastností zeminy. Klasifikace zemin je založena především na zrnitosti. K zrnitosti se vztahuje řada geotechnických a hydrogeologických vlastností zeminy.
Zrnitost poskytuje popis zeminy založený na rozdělení zrn zeminy do jednotlivých frakcí. Zastoupení každé frakce v zemině může být stanoveno proséváním a/nebo sedimentací. Zrnitost hrubozrnných zemin se obvykle stanovuje proséváním, zrnitost jemnozrnných a smíšených zemin se obvykle stanovuje kombinací prosévání a sedimentace v závislosti na složení zeminy.
Metoda prosévání je využitelná pro všechny nezpevněné zeminy s velikostí zrn menší než 125 mm. Popsány jsou dvě sedimentační metody: hustoměrný rozbor a pipetovací metoda.
POZNÁMKA: Tato část ISO 17892 je v souladu s požadavky na stanovení zrnitosti zemin podle EN 1997-2.

Označení ČSN EN ISO 17892-4 (721007)
Katalogové číslo 503457
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 11. 2017
Datum účinnosti 1. 12. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8596135034574
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 17892-4 (721007) z února 2017
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 17892-1 (721007)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 1: Stanovení vlhkosti

ČSN EN ISO 17892-10 (721007)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 10: Krabicová smyková zkouška

ČSN EN ISO 17892-11 (721007)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 11: Stanovení propustnosti

ČSN EN ISO 17892-12 (721007)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 12: Stanovení meze tekutosti a meze plasticity

ČSN EN ISO 17892-2 (721007)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 2: Stanovení objemové hmotnosti

ČSN EN ISO 17892-3 (721007)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 3: Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic

ČSN EN ISO 17892-5 (721007)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 5: Zkouška stlačitelnosti v edometru postupným přitěžováním

ČSN EN ISO 17892-6 (721007)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 6: Kuželová zkouška

ČSN EN ISO 17892-7 (721007)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 7: Zkouška pevnosti v prostém tlaku

ČSN EN ISO 17892-8 (721007)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 8: Nekonsolidovaná neodvodněná triaxiální zkouška

ČSN EN ISO 17892-9 (721007)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 9: Konsolidovaná triaxiální zkouška v tlaku vodou nasycených zemin