ČSN ISO 3205 (038901) Zrušená norma

Doporučené teploty zkoušení

ČSN ISO 3205 Doporučené teploty zkoušení
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 3205:1976. Uvádí teploty doporučené pro zkoušení. Účelem této normy je racionalizovat, harmonizovat a zjednodušit výběr teplot. Při navrhování zkušebních metod a specifikací se teploty, pokud je to možné, volí z předložených doporučených teplot. Jiné teploty lze požít, jsou-li pro to technické důvody. V Příloze A je uveden seznam dalších teplot, převzatých z mezinárodních dokumentů. Tyto teploty buď odpovídají zavedené praxi nebo jsou vybrány pro dodržení speciálních technických požadavků. Předpokládá se, že pokud to technické požadavky dovolí, budou při revizích mezinárodních dokumentů přednostně používány teploty uvedené v kap.2. ČSN ISO 3205 (03 8901) byla vydána v září 1995.

Označení ČSN ISO 3205 (038901)
Katalogové číslo 18061
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 9. 1995
Datum účinnosti 1. 10. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963180618
Norma byla zrušena k 1. 9. 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)