ICS 19.020 - Zkušební podmínky a postupy obecně

ČSN EN 61124 ed. 2 (010644) - březen 2013 aktuální vydání

Zkoušení bezporuchovosti - Ověřovací zkoušky pro konstantní intenzitu poruch a konstantní parametr proudu poruch

945 Kč

ČSN IEC 60605-4 (010644) - srpen 2002

Zkoušení bezporuchovosti zařízení - Část 4: Statistické postupy pro exponenciální rozdělení - Bodové odhady, konfidenční intervaly, předpovědní intervaly a toleranční intervaly

350 Kč

ČSN IEC 60605-6 (010644) - srpen 2009 aktuální vydání

Zkoušení bezporuchovosti zařízení - Část 6: Testy platnosti a odhad konstantní intenzity poruch a konstantního parametru proudu poruch

350 Kč

ČSN 01 5110 (015110) - květen 1974

Vzorkování materiálů. Základní ustanovení

590 Kč

ČSN 01 5111 (015111) - květen 1974

Vzorkování sypkých a zrnitých materiálů

550 Kč

ČSN 01 5112 (015112) - květen 1974

Vzorkování kapalin a pastovitých materiálů

350 Kč

ČSN 01 5113 (015113) - květen 1974

Vzorkování plynu

350 Kč

ČSN EN 60216-3 ed. 2 (346416) - leden 2007 aktuální vydání

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 3: Předpisy pro výpočet charakteristik dlouhodobé tepelné odolnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 61010-2-201 (356502) - prosinec 2013

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-201: Zvláštní požadavky pro řídicí zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.18t

Norma bude zrušena k 22. červnu 2023 (zobrazit náhrady).

582 Kč

ČSN EN 61010-2-202 (356502) - říjen 2017

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-202: Zvláštní požadavky pro elektricky řízené regulátory ventilů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-201 ed. 2 (356502) - prosinec 2018

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-201: Zvláštní požadavky pro řídicí zařízení

590 Kč

ČSN 73 6670 (736670) - prosinec 1994

Zkoušení proměnným tlakem a teplotou. Ověřování potrubních systémů

125 Kč

TNI POKYN ISO/IEC 46 (763505) - leden 2018

Srovnávací zkoušení spotřebních výrobků a souvisejících služeb - Obecné zásady

190 Kč

ČSN EN 15801 (961501) - červen 2010

Ochrana kulturního dědictví - Metody zkoušení - Stanovení nasákavosti vody kapilárním vzlínáním

190 Kč

ČSN EN 15803 (961502) - červen 2010

Ochrana kulturního dědictví - Metody zkoušení - Stanovení paropropustnosti vodní páry (delta p)

230 Kč