ČSN 01 5110 (015110)

Vzorkování materiálů. Základní ustanovení

Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Návrh normy, který byl vydán na zkoušku 2.5.1974, stanoví obecná pravidla, která musí být dodržena při vzorkování materiálů. Na ČSN 01 5110 bezprostředně navazují návrhy ČSN 01 5111, ČSN 01 5112 a návrh ČSN 01 5113. Cílem celého komplexu norem je sjednotit terminologii v oblasti vzorkování, specifikovat pravidla pro plán odběru vzorků, podat objektivní metody pro hodnocení jakosti vzorků a uvést základní typy vzorkovačů a jejich technické parametry. V tomto sledu jsou obsáhle definovány všechny postupy. Norma věnuje pozornost zejména stanovení jednotlivých složek proměnlivosti hodnot sledovaného znaku jakosti, a to včetně matematických a statistických výpočtů. Zvláštní kapitola IV. (čl. 174 - 194) je věnována bezpečnosti práce při vzorkování. V příloze je obsaženo 20 tabulek výpočtů nejrůznějších hodnot, schémat vzorkování, i příklady konkrétních výpočtů. Návrh ČSN 01 5110 je v platném seznamu ČSN ještě k 1.1.1995.

Označení ČSN 01 5110 (015110)
Katalogové číslo 169
Cena 590 Kč590
Datum schválení 2. 5. 1974
Datum účinnosti 1. 6. 1974
Jazyk čeština
Počet stran 88 stran formátu A5
EAN kód 8590963001692
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 01 51 10
  • ČSN 015110
  • ČSN 01 51 10 : 1974
  • ČSN 015110:1974
  • ČSN 01 5110:1974