ČSN EN 29945-1 (369133) Zrušená norma

Informační technika. Rozhraní přenositelného operačního systému (POSIX). Část 1: Rozhraní programu pro systémové aplikace (API) [Programovací jazyk C]

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Oznámení o schválení: EN 29945-1:1993 byla schválena Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví k přímému používání jako česká norma ČSN EN 29945-1 bez jakýchkoliv modifikací. ČSN EN 29945-1 (36 9133) byla vydána v září 1995.

Označení ČSN EN 29945-1 (369133)
Katalogové číslo 18192
Cena 32 Kč32
Datum schválení 1. 9. 1995
Datum účinnosti 1. 10. 1995
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 2 strany formátu A4
EAN kód 8590963181929
Norma byla zrušena k 1. 4. 2010
a nahrazena ČSN ISO/IEC 9945 (369133)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)