ČSN ISO 7404-2 (441345) Zrušená norma

Metody petrografické analýzy černého uhlí a antracitu. Část 2: Metoda přípravy vzorků uhlí

ČSN ISO 7404-2 Metody petrografické analýzy černého uhlí a antracitu. Část 2: Metoda přípravy vzorků uhlí
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 7404-2:1985. Zahrnuje metody petrografické analýzy v současnosti používané pro charakteristiku černých uhlí a antracitů v souvislosti s jejich technologickým využitím. Zavádí systém petrografických analýz a obsahuje pět částí: Část 1: Slovník. Část 2: Metoda přípravy vzorků uhlí. Část 3: Metoda stanovení složení macerálových skupin. Část 4: Metoda stanovení složení mikrolitotypů, karbomineritů a mineritů. Část 5 Metoda mikroskopického stanovení odraznosti vitrinitů. Tato druhá část stanovuje metodu přípravy leštěných zrnových nábrusů ze vzorku rozdrceného uhlí pro analýzy mikroskopy pro odražené bílé světlo. Nelze ji použít pro přípravu leštěných zrnových nábrusů pro analýzy s využitím fluorescenční mikroskopické techniky, ani pro přípravu leštěných orientovaných kusových nábrusů uhlí. Normalizována je podstata zkoušky a její postup. Za pozornost stojí v příloze A čl. A.2.1, kde se uvádí: Preparační hmota: Epoxydová pryskyřice nízké viskozity, obsahující diglycidylové ethery a kapalné tužidlo. Upozornění: Mělo by být zamezeno styku pokožky s epoxydovými pryskyřicemi. Doporučují se pryžové nebo polyethylenové rukavice na jedno použití. Je nutné se vyvarovat vdechování dýmu z pryskyřice během mísení a vytvrzování a používat účinné ventilace. Směs epoxydové pryskyřice a tužidla by měla mít viskozitu nepřevyšující 1 Pa.s při 25 °C ihned po smíchání a čas pro vytvrzení při (90 ± 5) °C by neměl přesáhnout 30 min. ČSN ISO 7404-2 (44 1345) byla vydána v září 1995.

Označení ČSN ISO 7404-2 (441345)
Katalogové číslo 17763
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 1995
Datum účinnosti 1. 10. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963177632
Norma byla zrušena k 1. 6. 2010
a nahrazena ČSN ISO 7404-2 (441345)
Tato norma nahradila ČSN 44 1345 (441345) z března 1971
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 7404-1 (441345)
Metody petrografické analýzy uhlí - Část 1: Slovník

ČSN ISO 7404-3 (441345)
Metody petrografické analýzy uhlí - Část 3: Metoda stanovení složení macerálových skupin

ČSN ISO 7404-4 (441345)
Metody petrografické analýzy černého uhlí a antracitu. Část 4: Metoda stanovení složení mikrolitotypů, karbomineritů a mineritů

ČSN ISO 7404-5 (441345)
Metody petrografické analýzy uhlí - Část 5: Metoda mikroskopického stanovení odraznosti vitrinitu