ČSN EN 61069-1 ed. 2 (180451) Aktuální vydání

Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 1: Terminologie a základní pojmy

ČSN EN 61069-1 ed. 2 Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 1: Terminologie a základní pojmy
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část souboru norem definuje terminologii a vysvětluje základní pojmy při hodnocení základního řídicího systému procesů (BPCS) a základního diskrétního řídicího systému (BDCS). Tyto dva obecné typy systémů pokrývají oblasti diskrétních, dávkových a nepřetržitých aplikací. V tomto souboru norem jsou oba dohromady uvedeny jako základní řídicí systém (systémy). Zacházení s bezpečností je v tomto souboru norem omezeno na vlastní rizika základního řídicího systému. Jsou vyloučena zvažování rizik, která mohou být vnesena pro-cesem nebo řízeným zařízením hodnoceného základního řídicího systému. Tato část souboru norem je určena pro uživatele a výrobce systémů a také pro ty, kteří jsou odpovědni za provádění hodnocení jako nezávislá strana.

Označení ČSN EN 61069-1 ed. 2 (180451)
Katalogové číslo 501981
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 3. 2017
Datum účinnosti 1. 4. 2017
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8596135019816
Tato norma nahradila ČSN EN 61069-1 (180451) z září 1995
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61069-2 ed. 2 (180451)
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 2: Metodika odhadu

ČSN EN 61069-3 ed. 2 (180451)
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 3: Odhad funkčnosti systému

ČSN EN 61069-4 ed. 2 (180451)
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 4: Odhad provozuschopnosti systému

ČSN EN 61069-5 ed. 2 (180451)
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 5: Odhad spolehlivosti systému

ČSN EN 61069-6 ed. 2 (180451)
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 6: Odhad obsluhovatelnosti systému

ČSN EN 61069-7 ed. 2 (180451)
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 7: Odhad bezpečnosti systému

ČSN EN 61069-8 ed. 2 (180451)
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 8: Odhad ostatních vlastností systému