ČSN EN 61069-7 ed. 2 (180451) Aktuální vydání

Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 7: Odhad bezpečnosti systému

ČSN EN 61069-7 ed. 2 Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 7: Odhad bezpečnosti systému
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část souboru norem: určuje podrobnou metodu odhadu bezpečnosti základního řídicího systému zalo-ženou na základních konceptech ČSN EN 61069-1 ed. 2 (18 0451) a metodice ČSN EN 61069-2 ed. 2 (18 0451); definuje základní kategorizaci vlastností bezpečnosti; popisuje faktory, které ovlivňují bezpečnost a které musí být vzaty v úvahu při odhadu bezpečnosti a poskytuje vodítko při výběru technik ze souboru možností (s odkazy) pro odhad bezpečnosti. Nakládání s bezpečností v této normě je omezeno na rizika, která se mohou objevit ve vlastním BCS. To znamená, že BCS samotné jako fyzický objekt nezpůsobuje riziko. Je vyloučeno zvažování rizik, která mohou být vnesena procesem nebo zařízením řízeným BCS.

Označení ČSN EN 61069-7 ed. 2 (180451)
Katalogové číslo 501993
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 2017
Datum účinnosti 1. 4. 2017
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135019939
Tato norma nahradila ČSN EN 61069-7 (180451) z dubna 2000
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61069-1 ed. 2 (180451)
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 1: Terminologie a základní pojmy

ČSN EN 61069-2 ed. 2 (180451)
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 2: Metodika odhadu

ČSN EN 61069-3 ed. 2 (180451)
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 3: Odhad funkčnosti systému

ČSN EN 61069-4 ed. 2 (180451)
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 4: Odhad provozuschopnosti systému

ČSN EN 61069-5 ed. 2 (180451)
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 5: Odhad spolehlivosti systému

ČSN EN 61069-6 ed. 2 (180451)
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 6: Odhad obsluhovatelnosti systému

ČSN EN 61069-8 ed. 2 (180451)
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 8: Odhad ostatních vlastností systému