ČSN EN 29408 (757770) Zrušená norma

Jakost vod. Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí. Metoda stanovení spotřebou kyslíku v respirometru (ISO 9408:1991)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 29408:1993. Specifikuje metodu hodnocení úplné biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí a při dané koncentraci aerobními mikroorganismy stanovením spotřeby kyslíku v respirometru. Pokusné podmínky popsané v této normě neodpovídají vždy optimálním podmínkám, které by umožňovaly dosažení maximálního stupně biologického rozkladu. Metoda je aplikovatelná pro organické látky, které: jsou rozpustné za podmínek zkoušky; jsou nerozpustné za podmínek zkoušky. V tomto případě bývá nezbytné dosáhnout disperse zvláštním postupem; nereagují s látkou absorbující CO2; jsou těkavé, za předpokladu použití vhodného respirometru; nepůsobí inhibičně na mikroorganismy v koncentracích zvolených pro zkoušku. Inhibiční vlivy mohou být stanoveny jak je popsáno v čl.8.3, nebo se použije jiná metoda pro stanovení inhibičního účinku na bakterie (např. ISO 8192). Je podrobně normalizována nejen podstata zkoušky (kap. 4), ale i postup při jejím provádění (kap. 8). ČSN EN 29408 (75 7770) byla vydána v září 1995.

Označení ČSN EN 29408 (757770)
Katalogové číslo 18034
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 1995
Datum účinnosti 1. 10. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963180342
Norma byla zrušena k 1. 8. 2000
a nahrazena ČSN EN ISO 9408 (757770)