ČSN 56 0130-8 (560130) Zrušená norma

Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 8: Stanovení sorbitolu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato osmá část normy určuje metodu stanovení sorbitolu v cukrářských výrobcích. Všeobecná ustanovení jsou uvedena v ČSN 56 0130-1. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Rozsah použití, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Podstata metody, kapitolu 5 - Chemikálie, kapitolu 6 - Přístroje a pomůcky, kapitolu 7 - Vzorkování, kapitolu 8 - Pracovní postup a kapitolu 9 - Vyjádření výsledků. Podstata metody a postup při provádění normalizované zkoušky je ( podrobně) popsán. Norma tedy stanovuje postupy pro provádění některých zkoušek (metod) zjišťování a/nebo ověřování znaků jakosti, důležitých z hlediska hygieny výživy. ČSN 56 0130-8 byla vydána v září 1995.

Označení ČSN 56 0130-8 (560130)
Katalogové číslo 18280
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 9. 1995
Datum účinnosti 1. 10. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963182803
Norma byla zrušena k 1. 7. 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 56 0130 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků

ČSN 56 0130-1 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 1: Všeobecná ustanovení

ČSN 56 0130-2 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 2: Vzorkování

ČSN 56 0130-3 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 3: Stanovení vody

ČSN 56 0130-4 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 4: Stanovení popela a jeho podílu nerozpustného v kyselině

ČSN 56 0130-5 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 5: Stanovení cukrů

ČSN 56 0130-6 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 6: Stanovení tuku

ČSN 56 0130-7 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 7: Stanovení titrovatelných kyselin

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 560130-8
  • ČSN 56 01 30-8