ČSN EN 302-3 (668531) Zrušená norma

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Metody zkoušení - Část 3: Stanovení vlivu poškození dřevěných vláken kyselinami při střídání teploty a vlhkosti na příčnou pevnost v tahu

ČSN EN 302-3 Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Metody zkoušení - Část 3: Stanovení vlivu poškození dřevěných vláken kyselinami při střídání teploty a vlhkosti na příčnou pevnost v tahu
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma předepisuje metodu hodnocení pevnosti v tahu slepených spojů po vystavení předepsaným klimatickým cyklům teplota-vlhkost. Jako výsledek kromě hodnoty příčné pevnosti v tahu v N/mm2 udává i typ porušení spoje z hlediska dřevěných adherendů i lepidla.

Označení ČSN EN 302-3 (668531)
Katalogové číslo 71749
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 12. 2004
Datum účinnosti 1. 1. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963717494
Změny a opravy A1 2.06t
Norma byla zrušena k 1. 10. 2013
a nahrazena ČSN EN 302-3 (668531)
Tato norma nahradila ČSN EN 302-3 (668533) z září 1995
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 302-1 (668531)
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 1: Stanovení podélné pevnosti ve smyku při tahovém namáhání

ČSN EN 302-2 (668531)
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 2: Stanovení odolnosti proti delaminaci

ČSN EN 302-4 (668531)
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 4: Stanovení vlivu smrštění dřeva na pevnost ve smyku

ČSN EN 302-5 (668531)
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 5: Stanovení maximální doby prodlevy za referenčních podmínek

ČSN EN 302-6 (668531)
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 6: Stanovení minimální doby působení tlaku za referenčních podmínek

ČSN EN 302-7 (668531)
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 7: Stanovení doby zpracovatelnosti za referenčních podmínek

ČSN EN 302-8 (668531)
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 8: Statická zkouška zatěžování zkušebních těles s vícenásobnými lepenými spoji smykem v tlaku