ČSN EN 302-2 (668531) Nové vydání

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 2: Stanovení odolnosti proti delaminaci

ČSN EN 302-2 Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 2: Stanovení odolnosti proti delaminaci
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

This document specifies a method for determining the resistance to delamination in glue lines.
It is applicable to the following applications:
a) for assessing the compliance of adhesives with EN 301, EN 15425, EN 16254, EN 17334 and EN 17418;
b) for assessing the suitability and quality of adhesives for load-bearing timber structures;
c) for comparing the effects on the bond strength resulting from the choice of bonding conditions, from different climatic conditioning and from the treatment of the test pieces before and after bonding.
This test does not apply to modified and stabilized wood with strongly reduced swelling and shrinkage properties, such as acetylated wood, heat-treated wood and polymer impregnated wood.
This test is intended primarily to obtain performance data for the classification of adhesives for load-bearing timber structures according to their suitability for use in defined climatic environments.
This method is not intended to provide data for structural design and does not necessarily represent the performance of the bonded member in service.

Označení ČSN EN 302-2 (668531)
Katalogové číslo 516999
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 7. 2023
Datum účinnosti 1. 8. 2023
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8596135169993
Tato norma nahradila ČSN EN 302-2 (668531) z března 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 302-1 (668531)
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 1: Stanovení podélné pevnosti ve smyku při tahovém namáhání

ČSN EN 302-3 (668531)
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 3: Stanovení vlivu poškození dřevěných vláken kyselinami při střídání teploty a vlhkosti na příčnou pevnost v tahu

ČSN EN 302-4 (668531)
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 4: Stanovení vlivu smrštění dřeva na pevnost ve smyku

ČSN EN 302-5 (668531)
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 5: Stanovení maximální doby prodlevy za referenčních podmínek

ČSN EN 302-6 (668531)
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 6: Stanovení minimální doby působení tlaku za referenčních podmínek

ČSN EN 302-7 (668531)
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 7: Stanovení doby zpracovatelnosti za referenčních podmínek

ČSN EN 302-8 (668531)
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 8: Statická zkouška zatěžování zkušebních těles s vícenásobnými lepenými spoji smykem v tlaku

foo