ČSN EN 302-3 (668533) Zrušená norma

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce. Zkušební metody. Část 3: Stanovení vlivu poškozených dřevěných vláken kyselinami při střídání teploty a vlhkosti na příčnou pevnost v tahu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Národní norma je identická s EN 302-3:1992. Zkušební postupy pro klasifikaci lepidel pro nosné dřevěné konstrukce jsou uvedeny v: EN 302: Část 1: - Stanovení podélné smykové pevnosti lepeného spoje tahovou zkouškou. Část 2: - Stanovení odolnosti proti delaminaci (laboratorní postup). Část 3: - Stanovení vlivu poškození dřevěných vláken kyselinami při střídání teploty a vlhkosti na příčnou pevnost v tahu. Část 4: - Stanovení vlivu smrštění dřeva na smykovou pevnost. Popisuje zkušební metodu na stanovení vlivu poškození vláken na pevnost slepu způsobeného účinkem kyselin z lepidla, během cyklického namáhání v předepsaném klimatickém prostředí. Metoda je vhodná pro následující použití: a) k zatřídění lepidla do jednoho z typů, uvedených v EN 301; b) ke stanovení použitelnosti a jakosti lepidel pro nosné dřevěné konstrukce; c) stanovení, zda lepidlo po vytvrzení chemickými procesy vykazuje škodlivý vliv na pevnost dřeva. Zkušební postup je vhodný ke zjištění charakteristik pevnosti pro klasifikaci lepidel pro nosné dřevěné konstrukce a jejich vhodnosti při použití v daných klimatických podmínkách. Zkouška se provádí na smrkovém dřevě (Picea abies L). Metoda není vhodná ke zjišťování numerických konstrukčních hodnot a nereprodukuje chování lepených stavebních konstrukcí při použití. Nelze ji použít ke stanovení vhodnosti lepidel pro výrobu dílců ze dřeva. Normalizována je podstata zkoušky: "Lepený spoj se podrobí předepsanému klimatickému cyklu (teplota/vlhkost) a potom se namáhá tahovou silou ve smyku, dokud nedojde k jeho porušení." ČSN EN 302-3 (66 8533) byla vydána v září 1995.

Označení ČSN EN 302-3 (668533)
Katalogové číslo 17939
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 9. 1995
Datum účinnosti 1. 10. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963179391
Norma byla zrušena k 1. 1. 2005
a nahrazena ČSN EN 302-3 (668531)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 302-1 (668531)
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 1: Stanovení podélné pevnosti ve smyku při tahovém namáhání

ČSN EN 302-2 (668531)
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 2: Stanovení odolnosti proti delaminaci

ČSN EN 302-3 (668531)
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 3: Stanovení vlivu poškození dřevěných vláken kyselinami při střídání teploty a vlhkosti na příčnou pevnost v tahu

ČSN EN 302-4 (668531)
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 4: Stanovení vlivu smrštění dřeva na pevnost ve smyku

ČSN EN 302-5 (668531)
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 5: Stanovení maximální doby prodlevy za referenčních podmínek

ČSN EN 302-6 (668531)
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 6: Stanovení minimální doby působení tlaku za referenčních podmínek

ČSN EN 302-7 (668531)
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 7: Stanovení doby zpracovatelnosti za referenčních podmínek

ČSN EN 302-8 (668531)
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 8: Statická zkouška zatěžování zkušebních těles s vícenásobnými lepenými spoji smykem v tlaku