ČSN EN 29592-1 +A1+AC (369127) Zrušená norma

Systémy zpracování informací. Počítačová grafika. Programovací hierarchický interakční grafický systém (PHIGS). Část 1: Funkční popis (ISO/IEC 9592-1:1989)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Oznámení o schválení: EN 29592:1991 Funkční popis včetně její technické opravy AC a změna A1:1993 byla schválena Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví k přímému používání jako česká norma ČSN EN 29592-1 bez jakýchkoliv modifikací. Uvedená evropská norma přejímá normu ISO/IEC 9592-1"1989, která obsahuje vlastní text. Norma zaznamenává asi 200 definic v Národní příloze NA (informativní), která je k normě připojena. Nezaznamenává jiný text, patří tedy mezi ČSN "přejímající evropskou normu schválením k přímému používání" (tzv. endorsement). ČSN EN 29592-1 (36 9127) byla vydána v září 1995.

Označení ČSN EN 29592-1 +A1+AC (369127)
Katalogové číslo 18081
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 1995
Datum účinnosti 1. 10. 1995
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963180816
Norma byla zrušena k 1. 7. 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)