ČSN EN 298 (061805) Zrušená norma

Automatiky hořáků a spotřebičů plynných paliv s ventilátorem a bez ventilátoru

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 298:1993. Stanoví požadavky na konstrukci a provozní vlastnosti, zkušební metody a označování automatiky hořáků a rovněž jejich programovacích jednotek, včetně hlídačů plamene, určené pro hořáky s ventilátorem nebo bez ventilátoru na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv. Norma se také vztahuje na automatiky a programovací jednotky, včetně hlídačů plamene, zajišťující další činnosti. Norma neplatí pro automatiky, jejichž součástí je termoelektrická pojistka plamene. Z definic, které platí pro účely této normy, vybíráme: Čl.3.1 Hlídač plamene: Přístroj, který zjišťuje a signalizuje existenci plamene; obvykle se skládá ze snímače plamene, zesilovače a relé k přenosu signálu; tyto součásti, s výjimkou snímače plamene, se zpravidla umisťují s programovací jednotkou do jednoho krytu. Čl.3.6 Automatika hořáku: Automatický řídící systém hořáku sestávající nejméně z programovací jednotky a všech součástí hlídače plamene; odlišné součásti zajišťující činnost automatiky, mohou být umístěny pod jedním společným krytem nebo ve více samostatných krytech. Čl.3.10 Větrání: Nucený průtok vzduchu spalovací komorou a spalinovými cestami za účelem odstranění zbylé směsi paliva se vzduchem a/nebo spalin. Předběžné větrání: větrání, které probíhá v časovém úseku mezi vysíláním signálu ke spuštění a přivedením elektrického proudu do zapalovacího zařízení. Dodatečné větrání: Větrání, které probíhá bezprostředně po zastavení průtoku paliva hořákem. Dále následují kapitoly: kap. 4 Třídění; kap. 5 Běžné zkušební podmínky a přípustné chyby měření; kap. 6 Požadavky na konstrukci; kap. 7 Požadavky na provozní vlastnosti; kap. 8 Ochrana proti vlivu prostředí; kap. 9 Ochrana proti vnitřním poruchovým stavům; kap. 10 Doplňující požadavky na komplexní elektroniku; kap. 11 Označování, návod k montáži a obsluze (viz též příloha D); V některých kapitolách jsou články vysloveně bezpečnostního charakteru. Norma samostatně hygienické otázky neřeší. Přílohy A, (normativní) a B, C, D, (všechny informativní), obsahují tabulky a diagramy. ČSN EN 298 (06 1805) byla vydána v září 1995.

Označení ČSN EN 298 (061805)
Katalogové číslo 17924
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 9. 1995
Datum účinnosti 1. 10. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963179247
Změny a opravy Z1 4.04t
Norma byla zrušena k 1. 9. 2006
a nahrazena ČSN EN 298 (061805)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)